Stavebnictví - leden 2017

Meziroční pokles inženýrského stavitelství pokračoval

15.03.2017
Kód: 200035-17
 

Stavební produkce v lednu 2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 3,4 %, bez očištění se snížila o 0,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,9 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 15,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 4,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 3,8 % bytů více.

Stavební produkce v lednu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 2,3 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů klesla o 3,4 %, bez očištění se snížila o 0,2 %. Leden 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 5,9 % (příspěvek +4,6 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 22,0 % (příspěvek -4,8 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2017 meziročně snížil o 2,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,8 % a činila 30 551 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v lednu 2017 meziročně zvýšil o 11,9 %, stavební úřady jich vydaly 5 960. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 21,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 15,5 %.

Počet zahájených bytů v lednu 2017 meziročně vzrostl o 4,8 % a dosáhl hodnoty 1 971 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 25,4 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 11,8 %.

Počet dokončených bytů se v lednu 2017 meziročně zvýšil o 3,8 % a činil 2 328 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 14,1 %, v bytových domech se zvýšil o 57,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2016 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,6 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 2,3 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 0,5 %. Údaje za leden 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 3. 2017 v 11.00 h.

________________________
Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za rok 2016.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 7. 3. 2017

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2017

 

  • csta031517.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz