Stavebnictví - květen 2018

Růst stavební produkce podpořilo také inženýrské stavitelství

09.07.2018
Kód: 200035-18
 

Stavební produkce v květnu 2018 reálně meziročně vzrostla o 10,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,0 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 10,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 17,3 % bytů více. Dokončeno bylo o 53,3 % bytů více.


Stavební produkce v květnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,2 %. Meziročně vzrostla o 10,1 %. Květen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku stejný počet pracovních dnů. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 12,0 % (příspěvek +8,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 5,0 % (příspěvek +1,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2018 meziročně snížil o 1,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,7 % a činila 35 983 Kč.

Stavební úřady v květnu 2018 vydaly 7 565 stavebních povolení, meziročně o 6,0 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 27,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 10,8 %.

Počet zahájených bytů v květnu 2018 meziročně vzrostl o 17,3 % a dosáhl hodnoty 3 816 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 4,3 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 45,2 %.

Počet dokončených bytů v květnu 2018 meziročně vzrostl o 53,3 % a činil 3 487 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 24,8 %, v bytových domech vzrostl počet dokončených bytů více než dvojnásobně (o 105,9 %).

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,9 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,7 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,6 %. Údaje za květen 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 7. 2018.

 

Poznámky:
*)Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník:  Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 29. 6. 2018

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 8. 2018

 

  • csta070918.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.07.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz