Stavebnictví - leden 2018

Teplý leden umožnil stavbařům pracovat naplno

15.03.2018
Kód: 200035-18
 

Stavební produkce v lednu 2018 reálně meziročně vzrostla o 33,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,4 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 20,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 23,1 % bytů více. Dokončeno bylo o 7,8 % bytů méně.

Stavební produkce v lednu 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně vzrostla o 33,6 %. Leden 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku stejný počet pracovních dnů, ale klimatické podmínky byly nesrovnatelné. Zatímco v roce 2017 byl měsíc leden teplotně výrazně podprůměrný (podobně podnormální byl v Česku naposledy březen 2013), letošní leden byl v České republice mimořádně teplý. S průměrnou měsíční teplotou plus 1,8 °C se stal čtvrtým nejteplejším lednem od roku 1961, kdy se začaly v zemi zaznamenávat celkové průměry teplot1). Meziroční rozdíl v průměrných teplotách byl 7,4 °C a příznivé klimatické podmínky umožnily stavbařům provádět veškeré stavební práce. Lednová stavební produkce představuje dlouhodobě nejslabší příspěvek během stavební sezóny, když tvoří zhruba 4 % z celkového úhrnu za rok, a na výkyvy počasí je mimořádně citlivá. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 30,9 % (příspěvek +26,0 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 47,7 % (příspěvek +7,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2018 meziročně zvýšil o 0,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 10,2 % a činila 33 529 Kč.

Stavební úřady v lednu 2018 vydaly 6 045 stavebních povolení a jejich počet se meziročně zvýšil o 1,4 %. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 26,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 20,8 %.

Počet zahájených bytů v lednu 2018 meziročně vzrostl o 23,1 % a dosáhl hodnoty 2 426 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 33,8 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 13,2 %.

Počet dokončených bytů v lednu 2018 meziročně klesl o 7,8 % a činil 2 147 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 22,1 %, v bytových domech došlo k poklesu o 37,7 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,5 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,5 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,8 %. Údaje za leden 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 3. 2018 v 11.00 h.

* * *

Spolu s publikováním výsledků za leden 2018 došlo ke změně bazického období u krátkodobých statistik. Indexy jsou nově poměřovány k průměru roku 2015 (předtím 2010). Více informací v Tiskové zprávě ze dne 12. 3. 2018.

_________________
Poznámky:

1)Údaje o průměrných teplotách jsou převzaté z ČHMÚ.

2)Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za rok 2017.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 7. 3. 2018
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2018

  • csta031518.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz