Stavebnictví - červenec 2013

Stavební produkce vzrostla

06.09.2013
Kód: r-8202-13
 
Stavební produkce v červenci 2013 vzrostla meziročně o 0,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,5 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 14,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 12,6 % bytů více. Dokončeno bylo o 22,7 % bytů méně.

Stavební produkce v červenci 2013 vzrostla meziročně o 0,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 2,7 %. Červenec 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v červenci 2013 meziměsíčně vyšší o 4,8 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 2,7 % (příspěvek +1,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 5,5 % (příspěvek -1,7 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce července 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 30,2 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červenci 2013 meziročně snížil o 9,0 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 1,4 % a činila 30 401 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v červenci 2013 meziročně snížil o 11,5 %, stavební úřady jich vydaly 7 377. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 21,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 14,3 %.

Počet zahájených bytů se v červenci 2013 meziročně zvýšil o 12,6 % a dosáhl hodnoty 2 140 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl téměř třikrát, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 8,4 %.

Počet dokončených bytů se v červenci 2013 meziročně snížil o 22,7 % a činil 1 563 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 21,8 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 23,1 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červnu 2013 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,5 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,2 % a inženýrské stavitelství o 2,5 %. Údaje za červenec 2013 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 9. 2013 v 11.00 h.
______________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci jiného odvětví.


Poznámky:
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním července 2013 revidovány údaje za duben až červen 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 9. 2013
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 10. 2013  • csta090613.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz