Stavebnictví - leden 2012

Meziroční pokles produkce a zaměstnanosti

13.03.2012
Kód: r-8202-12
 
Stavební produkce v lednu 2012 klesla meziročně reálně o 5,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,2 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota vzrostla o 1,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 10,2 % bytů více. Dokončeno bylo o 27,2 % bytů více.

Stavební produkce v lednu 2012 klesla meziročně reálně o 5,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 6,6 %. Leden 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v lednu 2012 meziměsíčně nižší o 20,1 %. Tento meziměsíční propad byl ovlivněn mimořádným objemem fakturované produkce v prosinci 2011, kdy byl výrazný meziměsíční nárůst způsoben souběhem více faktorů (viz RI za prosinec 2011). Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 3,2 % (příspěvek -2,5 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 12,7 % (příspěvek -2,8 p. b.).
Stavební produkce v lednu 2012 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 35,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2012 meziročně snížil o 5,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,2 % a činila 26 481 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v lednu 2012 meziročně zvýšil o 6,2 %, stavební úřady jich vydaly 6 761. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 23,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 vzrostla o 1,5 %.

Počet zahájených bytů v lednu 2012 meziročně vzrostl o 10,2 % a dosáhl hodnoty 2 446 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 78,6 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 27,6 %.

Počet dokončených bytů v lednu 2012 meziročně vzrostl o 27,2 % a činil 2 577 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,6 %, v bytových domech vzrostl o 165,1 %. Tento nárůst je částečně ovlivněn nízkou srovnávací základnou z ledna 2011.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,4 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 5,7 % a inženýrské stavitelství o 13,6 %. Údaje za leden 2012 Eurostat zveřejní 19. 3. 2012 v 11.00 h.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 27 4052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 7. 3. 2012
Specifické metodické poznámky: *Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.
Navazující publikace: časové řady Stavebnictví /csu/czso/sta_cr a Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2012
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 byly revidovány.  • csta031312.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.03.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz