Stavebnictví - září 2013

Útlum ve stavebnictví pokračoval

06.11.2013
Kód: r-8202-13
 
Stavební produkce v září 2013 klesla meziročně o 9,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,7 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 14,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 1,7 % bytů méně. Dokončeno bylo o 18,2 % bytů více.

Stavební produkce v září 2013 klesla meziročně o 9,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 11,8 %. Září 2013 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v září 2013 meziměsíčně nižší o 4,6 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 8,8 % (příspěvek -6,0 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 10,8 % (příspěvek -3,5 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce září 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 28,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2013 meziročně snížil o 8,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 1,7 % a činila 28 633 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v září 2013 meziročně snížil o 8,7 %, stavební úřady jich vydaly 7 653. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 27,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 vzrostla o 14,5 %, a to především v důsledku povolení velkých staveb pro energetiku, průmysl a infrastrukturu.

Počet zahájených bytů se v září 2013 meziročně snížil o 1,7 % a dosáhl hodnoty 1 825 bytů. K poklesu přispělo nízké zahajování bytů v nástavbách k bytovým domům. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 16,5 %, u bytů v rodinných domech došlo k růstu o 0,6 %.

Počet dokončených bytů se v září 2013 meziročně zvýšil o 18,2 % a činil 2 433 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 108,3 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 8,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2013 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,5 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,4 % a inženýrské stavitelství o 7,3 %. Údaje za září 2013 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 11. 2013 v 11.00 h.

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2013
Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2013 klesla meziročně o 6,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 7,3 %. Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 3 pracovní dny více. V porovnání s 2. čtvrtletím 2013 byla sezónně očištěná produkce o 0,8 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 4,0 % (příspěvek -2,7 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 10,2 % (příspěvek -3,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2013 meziročně snížil o 8,7 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 3,8 % a činila 29 072 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 13,8 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 10 776. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 8,4 % a činila 39,4 mld. Kč, na pozemním stavitelství 17,5 mld. Kč (pokles o 24,2 %) a na inženýrském stavitelství 21,9 mld. Kč (růst o 10,1 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 6,4 % vyšší.
Ke konci 3. čtvrtletí 2013 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 11,6 tisíc zakázek (pokles o 9,7 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 130,9 mld. Kč (pokles o 14,6 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 3. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 11,7 %, stavební úřady jich vydaly 22 743. Orientační hodnota těchto staveb činila 69,3 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 32,7 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2013 činila 1 199,1 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 25,3 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 3,4 %, nebytových budov klesla o 44,6 %.

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2013 se meziročně zvýšil o 4,6 % a činil 5 975 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 123,0 %, v rodinných domech klesl o 9,5 %.

Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 10,9 % a činil 6 150 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 17,5 %, v domech rodinných klesl o 9,2 %.
___________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci jiného odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 11. 2013
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 9. 12. 2013  • csta110613.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, čtvrtletí)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz