Stavebnictví - srpen 2017

Meziroční růst stavební produkce pokračoval

09.10.2017
Kód: 200035-17
 

Stavební produkce v srpnu 2017 reálně meziročně vzrostla o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,7 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 40,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 29,1 % bytů více. Dokončeno bylo o 29,6 % bytů více.

Stavební produkce v srpnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,7 %. Meziročně se zvýšila o 1,9 %. Srpen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku stejný počet pracovních dnů. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 3,5 % (příspěvek +2,4 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně snížila o 1,7 % (příspěvek -0,5 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v srpnu 2017 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,0 % a činila 34 129 Kč.

Stavební úřady v srpnu 2017 vydaly 7 993 stavebních povolení a jejich počet se meziročně zvýšil o 4,7 %. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 35,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 40,3 %.

Počet zahájených bytů v srpnu 2017 meziročně vzrostl o 29,1 % a dosáhl hodnoty 3 284 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 28,6 %, v bytových domech byl zaznamenán nárůst počtu zahájených bytů o 60,5 %.

Počet dokončených bytů se v srpnu 2017 meziročně zvýšil o 29,6 % a činil  2 398 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 21,1 %, v bytových domech se zvýšil o 27,5 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červenci 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,6 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 4,0 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 2,3 %. Údaje za srpen 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 10. 2017 v 11.00 h.
 

___________________

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 10. 2017
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2017

 

  • csta100917.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz