Stavebnictví - červen 2014

Stavební produkce vzrostla

06.08.2014
Kód: 200035-14
 
Stavební produkce v červnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,2 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 1,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 45,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 14,7 % bytů více.

Stavební produkce v červnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se zvýšila o 3,4 %. Červen 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v červnu 2014 meziměsíčně vyšší o 1,0 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 3,9 % (příspěvek +2,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 7,6 % (příspěvek +2,4 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce června 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 27,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červnu 2014 meziročně snížil o 4,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,0 % a činila 28 884 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v červnu 2014 meziročně snížil o 1,2 %, stavební úřady jich vydaly 7 174. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 1,3 %.

Počet zahájených bytů v červnu 2014 meziročně vzrostl o 45,0 % a dosáhl hodnoty 2 434 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 6,9 %, u bytů v bytových domech došlo k růstu o 306,0 %.

Počet dokončených bytů v červnu 2014 meziročně vzrostl o 14,7 % a činil 1 752 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 4,6 %, v bytových domech vzrostl o 72,5 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v květnu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,2 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 5,0 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 2,5 %. Údaje za červen 2014 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 20. 8. 2014 v 11.00 h.

Stavebnictví ve 2. čtvrtletí 2014
Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2014 vzrostla meziročně reálně o 4,2 %. V porovnání s 1. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 1,4 % nižší. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 1,7 % (příspěvek +1,2 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 9,7 % (příspěvek +3,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 5,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,9 % a činila 29 603 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostl o 3,3 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 11 350. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 5,0 % a činila 39,6 mld. Kč, na pozemním stavitelství 16,0 mld. Kč (pokles o 21,2 %) a na inženýrském stavitelství 23,6 mld. Kč (růst o 35,5 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,5 mil. Kč a byla meziročně o 1,7 % vyšší.
Ke konci 2. čtvrtletí 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 14,3 tisíc zakázek (růst o 10,3 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 162,1 mld. Kč (růst o 14,7 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 4,5 %, stavební úřady jich vydaly 20 609. Orientační hodnota těchto staveb činila 69,1 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostla o 1,0 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 2. čtvrtletí 2014 činila 1 257,1 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 12,8 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 13,5 %, nebytových budov klesla o 33,8 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2014 se meziročně zvýšil o 15,9 % a činil 6 683 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 66,3 %, v rodinných domech klesl o 0,7 %.

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 12,5 % a činil 4 647 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 41,9 %, v domech rodinných klesl o 7,7 %.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 8. 2014
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 9. 2014  • csta080614.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, čtvrtletí)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz