Stavebnictví - říjen 2019

Stavební produkce mírně klesla

09.12.2019
Kód: 200035-19
 

Stavební produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,2 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 40,9 %. Meziročně bylo zahájeno o 21,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 20,0 % bytů méně.

Stavební produkce1říjnu 2019 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,6 %. Meziročně klesla o 0,3 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 1,2 % (příspěvek -0,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 1,8 % (příspěvek +0,5 p. b.). Bez očištění byla celková stavební produkce meziročně nižší o 1,7 % (říjen 2019 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v říjnu 2019 meziročně zvýšil o 1,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2019 meziročně vzrostla o 7,4 %.

Stavební úřady v říjnu 2019 vydaly 7 590 stavebních povolení, meziročně o 0,2 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 51,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 40,9 %.

Počet zahájených bytůříjnu 2019 meziročně vzrostl o 21,9 % a dosáhl hodnoty 3 388 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 9,5 %. V bytových domech byl nárůst zahájených bytů více jak dvojnásobný.

Počet dokončených bytů v říjnu 2019 meziročně poklesl o 20,0 % a činil 2 911 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 17,7 %, v bytových domech klesl počet dokončených bytů o 14,4 %. Tento pokles byl částečně způsoben vysokou srovnávací základnou roku 2018.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,3 %. Pozemní stavitelství zůstalo na úrovni září 2018 a inženýrské stavitelství vzrostlo o 2,4 %. Údaje za říjen 2019 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 12. 2019.

_______________________
Poznámky:
Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za leden až září 2019 za stavební povolení a bytovou výstavbu a za červenec až záři 2019 za stavební produkci. 
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 12. 2019
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 10. 1. 2020

  • csta120919.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
  • Tiskové sdělení: Stavební produkce mírně klesla
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz