Stavebnictví - červen 2011

Pokles stavební produkce zrychlil

08.08.2011
Kód: r-8202-11
 
Stavební produkce v červnu 2011 klesla meziročně reálně o 6,3 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,9 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 8,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 4,3 % bytů méně. Dokončeno bylo o 16,9 % bytů méně.


* * *

Stavební produkce v červnu 2011 klesla meziročně reálně o 6,3 %, po květnovém poklesu o 4,9 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v červnu 2011 meziměsíčně nižší o 0,2 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 2,7 % (příspěvek -1,7 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 12,4 % (příspěvek -4,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červnu 2011 meziročně snížil o 4,7 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 2,7 % a činila 28 222 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v červnu 2011 meziročně zvýšil o 7,9 %, stavební úřady jich vydaly 10 147. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 33,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 8,3 %.

Počet zahájených bytů v červnu 2011 klesl meziročně o 4,3 % a dosáhl hodnoty 2 342 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech poklesl o 54,7 %, v rodinných domech počet zahájených bytů vzrostl o 17,6 %.

Počet dokončených bytů v červnu 2011 meziročně poklesl o 16,9 % a činil 1 279 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech poklesl o 36,0 %, v rodinných domech klesl o 6,9 %.

* * *

Stavebnictví ve 2. čtvrtletí 2011

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2011 klesla meziročně reálně o 5,7 %. Produkce pozemního stavitelství klesla o 2,5 % (příspěvek –1,6 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 11,7 % (příspěvek –4,1 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně snížil o 4,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 0,4 % a činila 29 032 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 21,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 13 690. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 29,1 % a činila 41,2 mld. Kč, na pozemním stavitelství 17,5 mld. Kč (příspěvek -5,2 p. b., pokles o 14,7 %) a na inženýrském stavitelství 23,7 mld. Kč (příspěvek -23,9 p. b., pokles o 36,9 %). Pokles objemu uzavřených stavebních zakázek na inženýrském stavitelství byl ovlivněn vyšší srovnávací základnou ve 2. čtvrtletí 2010, kdy hodnota uzavřených zakázek meziročně vzrostla o 11,5 %. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 2. čtvrtletí 2011 činila 3,0 mil. Kč a byla meziročně o 41,4 % nižší.
Ke konci 2. čtvrtletí 2011 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 13,3 tisíc zakázek (růst o 12,1 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 165,3 mld. Kč (pokles o 3,8 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 6,0 %, stavební úřady jich vydaly 29 925. Na nové stavby bylo vydáno 16 421 stavebních povolení (růst o 5,8 %) a pro změny dokončených staveb 13 504 stavebních povolení (růst o 6,2 %).

Orientační hodnota staveb povolených ve 2. čtvrtletí 2011 činila 94,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 17,5 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán pokles orientační hodnoty stavebních povolení na 65,2 mld. Kč (pokles o 20,5 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 29,2 mld. Kč (pokles o 10,1 %).

Podlahová plocha budov povolených ve 2. čtvrtletí 2011 činila 1 869,6 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 5,8 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 3,0 %, nebytových budov klesla o 8,4 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně se snížil o 5,4 % a dosáhl hodnoty 7 593 bytů. Počet zahájených bytů klesl v domech bytových meziročně o 40,5 %, v rodinných domech vzrostl počet zahájených bytů o 7,0 %.

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně poklesl o 22,1 % a činil 5 394 bytů. Počet dokončených bytů poklesl jak v bytových domech (pokles o 44,6 %), tak v domech rodinných (pokles o 3,1 %).

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v květnu 2011 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,0 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 2,5 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 4,4 %. Údaje za červen 2011 Eurostat zveřejní 18. 8. 2011 v 11,00 hod.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel. : 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 8. 2011
Specifické metodické poznámky: *Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.
Navazující publikace: časové řady Stavebnictví /csu/czso/sta_cr a Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 9. 2011  • csta080811.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz