Stavebnictví - březen 2017

Stavební produkce vzrostla

10.05.2017
Kód: 200035-17
 

Stavební produkce v březnu 2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 2,0 %, bez očištění se zvýšila o 6,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,9 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 98,8 %. Bylo zahájeno meziročně o 53,3 % bytů více. Dokončeno bylo o 28,1 % bytů méně.

Stavební produkce v březnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,9 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,0 %, bez očištění se zvýšila o 6,2 %. Březen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 6,4 % (příspěvek +4,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 5,5 % (příspěvek +1,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu 2017 meziročně snížil o 2,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,7 % a činila 32 330 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v březnu 2017 meziročně zvýšil o 8,9 %, stavební úřady jich vydaly 6 944. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 35,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 98,8 %.

Počet zahájených bytů v březnu 2017 meziročně vzrostl o 53,3 % a dosáhl hodnoty 2 555 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 35,7 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 195,2 %.

Počet dokončených bytů se v březnu 2017 meziročně snížil o 28,1 % a činil 1 634 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 9,1 %, v bytových domech se snížil o 60,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 5,2 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 4,8 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 5,6 %. Údaje za březen 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 5. 2017 v 11.00 h.

Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2017
Stavební produkce
v 1. čtvrtletí 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně v porovnání se 4. čtvrtletím 2016 vyšší o 0,2 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů klesla o 2,1 %, bez očištění se snížila o 0,1 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 1. čtvrtletí 2017 o tři pracovní dny více. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 3,9 % (příspěvek +3,0 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 13,4 % (příspěvek -3,1 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2017 meziročně snížil o 3,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,2 % a činila 31 014 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostl o 3,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 12 046. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 18,1 % a činila 39,5 mld. Kč, na pozemním stavitelství 19,3 mld. Kč (růst o 13,4 %) a na inženýrském stavitelství 20,2 mld. Kč (růst o 23,0 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 14,6 % vyšší.

Ke konci 1. čtvrtletí 2017 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 19,9 tisíc zakázek (růst o 12,2 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 135,8 mld. Kč (pokles o 3,1 %).

Počet vydaných stavebních povolení v 1. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostl o 8,2 %, stavební úřady jich vydaly 18 861. Orientační hodnota těchto staveb činila 79,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2016 vzrostla o 41,5 %.

Podlahová plocha nových budov povolených v 1. čtvrtletí 2017 činila 1 471 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo růst o 39,4 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 35,3 %, nebytových budov vzrostla o 43,1 %.

Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2017 se meziročně zvýšil o 26,4 % a činil 6 525 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 29,5 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 42,0 %.

Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2017 meziročně klesl o 5,9 % a činil 5 810 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 4,5 %, v bytových domech vzrostl o 0,4 %.

_____________________
Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 3. 5. 2017

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 6. 2017

  • csta051017.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz