Stavebnictví - únor 2014

Stavební produkce meziročně vzrostla

07.04.2014
Kód: 200035-14
 
Stavební produkce v únoru 2014 vzrostla meziročně reálně o 6,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 3,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 11,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 14,3 % bytů více.

Stavební produkce v únoru 2014 vzrostla meziročně reálně o 6,1 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v únoru 2014 meziměsíčně vyšší o 1,4 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 7,2 % (příspěvek +5,5 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 2,7 % (příspěvek +0,6 p. b.). Na růst stavební produkce mělo významný vliv teplotně i srážkově příznivé počasí a také nízká srovnávací základna minulého roku. Stavební produkce od počátku roku do konce února 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 35,5 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v únoru 2014 meziročně snížil o 7,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,1 % a činila 26 509 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v únoru 2014 meziročně snížil o 13,8 %, stavební úřady jich vydaly 5 501. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostla o 3,5 %.

Počet zahájených bytů v únoru 2014 meziročně poklesl o 11,2 % a dosáhl hodnoty 1 312 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,4 %, u bytů v bytových domech došlo k poklesu o 61,7 %.

Počet dokončených bytů v únoru 2014 meziročně vzrostl o 14,3 % a činil 2 377 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 16,9 %, v bytových domech vzrostl o 122,1 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v lednu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,3 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 8,1 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 3,8 %. Údaje za únor 2014 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 22. 4. 2014 v 11.00 h.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 4. 2014
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2014  • csta040714.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz