Stavebnictví - březen 2018

Počet zahájených a dokončených bytů vzrostl

07.05.2018
Kód: 200035-18
 

 

Stavební produkce v březnu 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 2,0 %, bez očištění se snížila o 0,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,1 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 31,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 1,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 46,1 % bytů více.

Stavební produkce v březnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 0,7 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,0 %, bez očištění se snížila o 0,7 %. Březen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 1,7 % (příspěvek +1,3 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně snížila o 9,7 % (příspěvek -2,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví zůstal v březnu 2018 meziročně na stejné úrovni března 2017. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,3 % a činila 34 032 Kč.

Stavební úřady v březnu 2018 vydaly 6 498 stavebních povolení, meziročně o 7,1 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 31,1 %. Tento pokles je ovlivněn vysokou srovnávací základnou z března 2017, kdy byla povolena velká průmyslová stavba.

Počet zahájených bytů v březnu 2018 meziročně vzrostl o 1,8 % a dosáhl hodnoty 2 601 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 1,0 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 31,5 %.

Počet dokončených bytů v březnu 2018 meziročně vzrostl o 46,1 % a činil 2 388 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 30,3 %, v bytových domech došlo k růstu o 146,4 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2018 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,1 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,6 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 3,8 %. Údaje za březen 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 5. 2018.
 

Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2018

Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně v porovnání se 4. čtvrtletím 2017 vyšší o 0,7 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 12,4 %, bez očištění se zvýšila o 11,1 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 1. čtvrtletí 2018 o dva pracovní dny méně. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 12,5 % (příspěvek +10,1 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 5,1 % (příspěvek +1,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 0,2 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,7 % a činila 32 987 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2018 v tuzemsku uzavřely 10 670 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 11,2 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 22,1 % a činila 47,5 mld. Kč, na pozemním stavitelství 20,1 mld. Kč (růst o 10,6 %) a na inženýrském stavitelství 27,4 mld. Kč (růst o 32,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,5 mil. Kč a byla meziročně o 37,6 % vyšší.

Ke konci 1. čtvrtletí 2018 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 19,2 tisíc zakázek (pokles o 4,7 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 148,9 mld. Kč (růst o 9,1 %).

Stavební úřady v 1. čtvrtletí 2018 vydaly 18 086 stavebních povolení, meziročně o 4,1 % méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 77,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 2,8 %.

Podlahová plocha nových budov povolených v 1. čtvrtletí 2018 činila 1 449 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo pokles o 1,5 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 5,4 %, nebytových budov klesla o 7,5 %.

Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2018 se meziročně zvýšil o 16,8 % a činil 7 618 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 11,0 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 16,0 %.

Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 18,9 % a činil 6 907 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 27,6 %, v bytových domech vzrostl o 18,2 %. 
 

______________________

Poznámky:

*)Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 4. 2018
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2018

 

  • csta050718.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz