Stavebnictví - květen 2013

Pokles stavební produkce se prohloubil

08.07.2013
Kód: r-8202-13
 
Stavební produkce v květnu 2013 klesla meziročně o 15,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 18,3 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 28,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 14,7 % bytů méně. Dokončeno bylo o 34,9 % bytů méně.

Stavební produkce v květnu 2013 klesla meziročně o 15,5 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu 2013 meziměsíčně nižší o 2,4 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 15,8 % (příspěvek -10,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 14,7 % (příspěvek -4,6 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce května 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 33,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2013 meziročně snížil o 8,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců byla při meziročním srovnání na úrovni roku 2012 a činila 28 988 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v květnu 2013 meziročně snížil o 18,3 %, stavební úřady jich vydaly 7 318. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 28,7 %.

Počet zahájených bytů se v květnu 2013 meziročně snížil o 14,7 % a dosáhl hodnoty 1 880 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 3,5 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 11,7 %.

Počet dokončených bytů se v květnu 2013 meziročně snížil o 34,9 % a činil 1 866 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 40,0 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 19,8 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,9 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 5,2 % a inženýrské stavitelství o 8,3 %. Údaje za květen 2013 Eurostat zveřejní 17. 7. 2013 v 11.00 h.
__________________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 7. 2013
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 8. 2013  • csta070813.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz