Stavebnictví - červenec 2011

Výrazný pokles ve stavebnictví pokračoval

06.09.2011
Kód: r-8202-11
 
Stavební produkce v červenci 2011 klesla meziročně reálně o 11,1 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,5 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 25,1 %. Bylo zahájeno meziročně o 6,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 3,4 % bytů více.


* * *

Stavební produkce v červenci 2011 klesla meziročně reálně o 11,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 10,0 %. Červenec 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v červenci 2011 meziměsíčně nižší o 1,6 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 6,4 % (příspěvek -4,1 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 19,9 % (příspěvek -7,0 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce července klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 17,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červenci 2011 meziročně snížil o 7,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 0,5 % a činila 30 392 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v červenci 2011 meziročně zvýšil o 5,5 %, stavební úřady jich vydaly 9 159. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 28,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 25,1 %. Hodnotu stavebních povolení táhl dolů zejména pokles hodnoty vydaných povolení na výstavbu dopravní infrastruktury a nových nebytových budov.

Počet zahájených bytů v červenci 2011 poklesl meziročně o 6,2 % a dosáhl hodnoty 2 290 bytů. K celkovému poklesu výrazně přispělo nízké zahajování bytů v nebytových budovách. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 5,0 %. V bytových domech vzrostl počet zahájených bytů o 30,8 %, ale tento nárůst byl způsoben velmi nízkou srovnávací základnou minulého roku, kdy počet zahájených bytů v bytových domech meziročně klesl o téměř 90 %.

Počet dokončených bytů v červenci 2011 meziročně vzrostl o 3,4 % a činil 1 912 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 11,5 %, v domech bytových vzrostl o 41,9 %.

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červnu 2011 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 8,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 9,7 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 0,6 %. Údaje za červenec 2011 Eurostat zveřejní 17. 9. 2011 v 11,00 hod.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Ma tějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 8. 2011
Specifické metodické poznámky: *Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.
Navazující publikace: časové řady Stavebnictví /csu/czso/sta_cr a Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 10. 2011  • csta090611.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz