Stavebnictví - květen 2010

Více pracovních dní, vyšší stavební produkce

09.07.2010
Kód: r-8202-10
 
V květnu 2010 byla stavební produkce sezónně očištěná meziměsíčně vyšší o 7,2 %. Stavební produkce vzrostla meziročně o 0,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,0 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 14,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 17,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 8,1 % bytů méně.


* * *

Stavební produkce v květnu 2010 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 0,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 1,9 %. Květen 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 2 pracovní dny více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu 2010 meziměsíčně vyšší o 7,2 %. Produkce v pozemním stavitelství vzrostla o 0,5 % (příspěvek +0,3 procentního bodu) a u produkce inženýrského stavitelství došlo k růstu o 0,6 % (příspěvek +0,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2010 meziročně snížil o 4,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,8 % a činila 26 889 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v květnu 2010 meziročně snížil o 4,0 %, stavební úřady jich vydaly 9 695. Na nové stavby bylo vydáno 5 297 stavebních povolení (příspěvek -2,6 p.b., pokles o 4,8 %) a pro změny dokončených staveb 4 398 stavebních povolení (příspěvek -1,4 p.b., pokles o 3,1 %).

Orientační hodnota staveb povolených v květnu 2010 činila 40,2 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostla o 14,2 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán růst orientační hodnoty stavebních povolení na 28,9 mld. Kč (příspěvek +17,4 p.b., růst o 26,9 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 11,3 mld. Kč (příspěvek -3,2 p.b., pokles o 9,1 %). Růst orientační hodnoty povolených staveb byl důsledkem především povolení finančně nákladných staveb dopravní infrastruktury, nových staveb pro energetiku a fotovoltaických elektráren.

Počet zahájených bytů v květnu 2010 poklesl meziročně o 17,9 % a dosáhl hodnoty 2 805 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně klesl o 4,2 % (příspěvek -2,1 p.b.). Počet zahájených bytů v bytových domech poklesl o 49,2 % (příspěvek -15,7 p.b.).

Počet dokončených bytů v květnu 2010 meziročně poklesl o 8,1 % a činil 2 491 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 8,8 % (příspěvek -4,2 p.b.), v domech bytových o 8,2 % (příspěvek -3,2 p.b.).

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2010 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 4,3 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 4,9 % a inženýrské stavitelství kleslo o 0,8 %. Údaje za květen 2010 Eurostat zveřejní 19.7. 2010 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 1. 7. 2010
Termín ukončení zpracování: 7. 7. 2010  • csta070910.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz