Stavebnictví - duben 2014

Stavební produkce rostla

06.06.2014
Kód: 200035-14
 
Stavební produkce v dubnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 8,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,7 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 10,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 18,5 % bytů méně. Dokončeno bylo o 23,7 % bytů méně.

Stavební produkce v dubnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 8,0 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v dubnu 2014 meziměsíčně vyšší o 1,3 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 2,7 % (příspěvek +1,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 21,4 % (příspěvek +6,1 p. b.). Na růst stavební produkce měla vliv nízká srovnávací základna. Stavební produkce od počátku roku do konce dubna 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 30,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v dubnu 2014 meziročně snížil o 5,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,2 % a činila 31 098 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v dubnu 2014 meziročně snížil o 5,7 %, stavební úřady jich vydaly 6 603. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 10,2 %.

Počet zahájených bytů v dubnu 2014 meziročně poklesl o 18,5 % a dosáhl hodnoty 1 800 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 6,9 %, u bytů v bytových domech došlo k poklesu o 35,7 %.

Počet dokončených bytů v dubnu 2014 meziročně klesl o 23,7 % a činil 1 461 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 13,4 %, v bytových domech klesl o 52,0 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,3 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 5,4 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 4,3 %. Údaje za duben 2014 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 6. 2014 v 11.00 h.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dubna 2014 revidovány údaje za leden až březen 2014 a dokončené byty za rok 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Silvie Lukavcová,tel.:274054155, e-mail: silvie.lukavcova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 6. 2014
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 7. 2014  • csta060614.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz