Stavebnictví - prosinec 2016

Stavební produkce v roce 2016 klesla o 7,6 %

07.02.2017
Kód: 200035-16
 

Stavební produkce v prosinci 2016 vzrostla meziročně reálně o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 21,1 %. Bylo zahájeno meziročně o 19,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 4,3 % bytů více.

V roce 2016 klesla stavební produkce meziročně reálně o 7,6 %. Počet zahájených bytů se meziročně zvýšil o 3,2 % a počet dokončených bytů byl meziročně vyšší o 8,9 %.

Stavební produkce v prosinci 2016 vzrostla meziročně reálně o 1,9 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci 2016 meziměsíčně vyšší o 2,1 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 5,1 % (příspěvek +3,6 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 6,0 % (příspěvek -1,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2016 meziročně snížil o 2,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 1,7 % a činila 34 719 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci 2016 meziročně zvýšil o 13,5 %, stavební úřady jich vydaly 7 084. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 27,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se zvýšila o 21,1 %.

Počet zahájených bytů v prosinci 2016 meziročně vzrostl o 19,9 % a dosáhl hodnoty 2 917 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 26,3 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 16,4 %.

Počet dokončených bytů se v prosinci 2016 meziročně zvýšil o 4,3 % a činil 3 244 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 2,0 %, v bytových domech se zvýšil o 32,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2016 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,2 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,1 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 2,1 %. Údaje za prosinec 2016 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 2. 2017 v 11.00 h.


Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2016

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2016 klesla meziročně reálně o 3,3 %. V porovnání s 3. čtvrtletím 2016 byla sezónně očištěná produkce o 1,1 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 3,8 % (příspěvek +2,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 15,8 % (příspěvek -5,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně snížil o 3,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,0 % a činila 35 396 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostl o 40,4 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 17 054. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 8,7 % a činila 50,0 mld. Kč, na pozemním stavitelství 22,5 mld. Kč (růst o 25,7 %) a na inženýrském stavitelství 27,5 mld. Kč (pokles o 2,2 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 2,9 mil. Kč a byla meziročně o 22,6 % nižší.

Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostl o 6,2 %, stavební úřady jich vydaly 21 839. Orientační hodnota těchto staveb činila 75,1 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2015 vzrostla o 12,8 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2016 činila 1 769 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo růst o 19,2 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 17,1 %, nebytových budov o 20,9 %.

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2016 se meziročně zvýšil o 15,9 % a činil 7 766 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 19,1 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 23,5 %.

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostl o 23,5 % a činil 8 964 bytů. Počet dokončených bytů v domech rodinných vzrostl o 2,8 %, v bytových domech se zvýšil o 83,1 %.


Stavebnictví v roce 2016

Stavební produkce v roce 2016 klesla meziročně reálně o 7,6 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 3,3 % (příspěvek ‑2,2 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 16,0 % (příspěvek -5,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2016 meziročně snížil o 2,7 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,2 % a činila 33 012 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2016 meziročně vzrostl o 27,0 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 61 508. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 1,9 % a činila 183,8 mld. Kč, na pozemním stavitelství 85,6 mld. Kč (růst o 21,0 %) a na inženýrském stavitelství 98,2 mld. Kč (pokles o 15,7 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,0 mil. Kč a byla meziročně o 22,8 % nižší.

Ke konci roku 2016 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 19,2 tisíc zakázek (růst o 40,9 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 128,3 mld. Kč (růst o 2,5 %).

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2016 meziročně vzrostl o 3,6 %, stavební úřady jich vydaly 83 340. Orientační hodnota těchto staveb činila 284,3 mld. Kč a v porovnání s rokem 2015 vzrostla o 11,5 %.

Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2016 činila 6 068 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 13,5 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 5,9 %, nebytových budov o 20,9 %.

Počet zahájených bytů v roce 2016 se meziročně zvýšil o 3,2 % a činil 27 224 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 15,6 %, v bytových domech byl pokles o 14,3 %.

Počet dokončených bytů v roce 2016 se meziročně zvýšil o 8,9 % a činil 27 333 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,8 %, v bytových domech došlo k nárůstu o 22,7 %.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 1. 2. 2017

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2017

 

  • csta020717.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, čtvrtletí)
  • Tab. 3 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, rok)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz