Stavebnictví - říjen 2016

Meziroční pokles produkce a zaměstnanosti

07.12.2016
Kód: 200035-16
 

Stavební produkce v říjnu 2016 klesla meziročně reálně o 8,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,4 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 0,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 4,3 % bytů méně. Dokončeno bylo o 75,4 % bytů více.

Stavební produkce v říjnu 2016 klesla meziročně reálně o 8,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 7,3 %. Říjen 2016 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v říjnu 2016 meziměsíčně nižší o 1,5 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 1,5 % (příspěvek -1,0 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 20,1 % (příspěvek -7,5 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v říjnu 2016 meziročně snížil o 3,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 0,1 % a činila 32 893 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v říjnu 2016 meziročně zvýšil o 0,4 %, stavební úřady jich vydaly 7 413. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,5 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se zvýšila o 0,7 %.

Počet zahájených bytů v říjnu 2016 meziročně klesl o 4,3 % a dosáhl hodnoty 2 172 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 14,5 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 35,6 %.

Počet dokončených bytů se v říjnu 2016 meziročně zvýšil o 75,4 % a činil 3 146 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 9,9 %, v bytových domech se v důsledku dokončení velkého projektu v Praze zvýšil více než čtyřnásobně.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2016 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,2 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,2 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 1,6 %. Údaje za říjen 2016 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 12. 2016 v 11.00 h.

______________________
Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za červenec až září 2016.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail:
radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 2. 12. 2016

Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 1
. 2017

  • csta120716.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz