Stavebnictví - listopad 2011

Pozemní stavitelství tlumilo pokles stavební produkce

06.01.2012
Kód: r-8202-11
 
Stavební produkce v listopadu 2011 klesla meziročně reálně o 2,3 %. Po očištění od sezónních vlivů byla stavební produkce meziměsíčně vyšší o 2,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,4 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 13,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 10,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 34,2 % bytů méně.

Stavební produkce v listopadu 2011 klesla meziročně reálně o 2,3 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v listopadu 2011 meziměsíčně vyšší o 2,1 %. Produkce v pozemním stavitelství vzrostla o 2,8 % (příspěvek +1,8 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 11,8 % (příspěvek -4,1 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce listopadu klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 12,3 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v listopadu 2011 meziročně snížil o 8,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,9 % a činila 33 322 Kč. Výši průměrné mzdy ovlivnilo vyplacení mimořádných odměn u některých podniků.

Počet vydaných stavebních povolení se v listopadu 2011 meziročně zvýšil o 3,4 %, stavební úřady jich vydaly 8 931. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 13,5 %. Orientační hodnota klesla ve všech směrech výstavby, a to především na nové výstavbě.

Počet zahájených bytů v listopadu 2011 meziročně poklesl o 10,8 % a dosáhl hodnoty 1 759 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 3,7 % a v bytových domech poklesl o 28,1 %.

Počet dokončených bytů v listopadu 2011 meziročně poklesl o 34,2 % a činil 2 917 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 36,8 %, v bytových domech poklesl o 33,5 %. Meziroční pokles byl zčásti ovlivněn vysokou srovnávací základnou z listopadu 2010.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v říjnu 2011 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,0 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 2,2 % a inženýrské stavitelství o 0,6 %. Údaje za listopad 2011 Eurostat zveřejní 18. 1. 2012 v 11,00 hod.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing.Radek Matějka ,tel.:274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 1. 2012
Specifické metodické poznámky: *Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.
Navazující publikace: časové řady Stavebnictví /csu/czso/sta_cr a Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2012  • csta010612.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz