Stavebnictví - březen 2010

Meziroční pokles ve stavebnictví pokračoval

07.05.2010
Kód: r-8202-10
 
V březnu 2010 byla stavební produkce sezónně očištěná meziměsíčně vyšší o 4,8 %. Stavební produkce klesla meziročně o 18,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,3 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 9,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 23,4 % bytů méně. Dokončeno bylo o 1,4 % bytů méně.


* * *

Stavební produkce v březnu 2010 meziročně klesla ve stálých cenách o 18,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 19,2 %. Březen 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v březnu 2010 meziměsíčně vyšší o 4,8 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 20,7 % (příspěvek -15,6 procentního bodu) a u produkce inženýrského stavitelství došlo k poklesu o 11,1 % (příspěvek -2,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu 2010 meziročně snížil o 5,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,4 % a činila 27 117 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v březnu 2010 meziročně snížil o 6,3 %, stavební úřady jich vydaly 8 839. Na nové stavby bylo vydáno 4 876 stavebních povolení (příspěvek -4,8 p.b., pokles o 8,5 %) a pro změny dokončených staveb 3 963 stavebních povolení (příspěvek -1,5 p.b., pokles o 3,3 %).

Orientační hodnota staveb povolených v březnu 2010 činila 30,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 klesla o 9,2 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán růst orientační hodnoty stavebních povolení na 21,4 mld. Kč (příspěvek +0,7 p.b., růst o 1,2 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 9,4 mld. Kč (příspěvek –9,9 p.b., pokles o 26,4 %).

Počet zahájených bytů v březnu 2010 poklesl meziročně o 23,4 % a dosáhl hodnoty 2 368 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně klesl o 3,2 % (příspěvek -1,6 p.b.). Počet zahájených bytů v bytových domech poklesl o 54,7 % (příspěvek -16,5 p.b.).

Počet dokončených bytů v březnu 2010 meziročně poklesl o 1,4 % a činil 2 885 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 2,8 % (příspěvek +1,3 p.b.), v domech bytových poklesl o 11,8 % (příspěvek -4,5 p.b.).

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2010 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 10,2 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 10,4 % a inženýrské stavitelství kleslo o 5,9 %. Údaje za březen 2010 Eurostat zveřejní 19.5. 2010 v 11.00 h.

* * *

Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2010

Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2010 ve stálých cenách meziročně klesla o 22,0 %. Inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 6,4 % (příspěvek -1,5 p. b.) a produkce pozemního stavitelství klesla o 26,9 % (příspěvek -20,5 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 1. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 7,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,5 % a činila 25 070 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostl o 1,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 6 350. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 3,3 % a činila 34,8 mld. Kč, na pozemním stavitelství 19,0 mld. Kč (příspěvek +6,6 p. b., růst o 14,4 %) a na inženýrském stavitelství 15,9 mld. Kč (příspěvek -9,9 p. b., pokles o 18,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 1. čtvrtletí 2010 činila 5,5 mil. Kč a byla meziročně o 4,4 % nižší.
Ke konci 1. čtvrtletí 2010 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 8,6 tisíc zakázek (pokles o 21,0 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 159,5 mld. Kč (pokles o 26,6 %).

Počet vydaných stavebních povolení se v 1. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 7,0 %, stavební úřady jich vydaly 23 220. Na nové stavby bylo vydáno 12 912 stavebních povolení (příspěvek -5,6 p. b., pokles o 9,8 %) a pro změny dokončených staveb 10 308 stavebních povolení (příspěvek -1,4 p. b., pokles o 3,2 %). Počet stavebních povolení klesl ve všech kategoriích výstavby, oproti úrovni roku 2009 rostly pouze stavební povolení pro stavby k ochraně životního prostředí.

Orientační hodnota staveb povolených v 1. čtvrtletí 2010 činila 81,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 klesla o 7,2 %. Orientační hodnota povolených staveb klesla téměř ve všech kategoriích výstavby. Na nové výstavbě byl zaznamenán pokles orientační hodnoty stavebních povolení na 55,9 mld. Kč (příspěvek -2,2 p. b., pokles o 3,3 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 25,5 mld. Kč (příspěvek -5,0 p. b., pokles o 14,6 %).

Podlahová plocha budov povolených v 1. čtvrtletí 2010 činila 1 316,6 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 22,8 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla (příspěvek -13,9 p. b., pokles o 24,9 %), nebytových budov klesla (příspěvek -8,9 p. b., pokles o 20,0 %).

Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2010 meziročně poklesl o 28,1 % a dosáhl hodnoty 6 272 bytů. Počet zahájených bytů meziročně klesl jak v rodinných domech (příspěvek -8,9 p.b., pokles o 18,4 %), tak v domech bytových (příspěvek -9,4 p.b., pokles o 34,9 %). V ostatních kategoriích se počet zahájených bytů také snížil (příspěvek -9,8 p.b., pokles o 39,3 %).

Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2010 meziročně poklesl o 1,2 % a činil 9 199 bytů. Počet dokončených bytů vzrostl jak v rodinných domech (příspěvek +1,0 p.b., nárůst o 2,1 %), tak v domech bytových (příspěvek +0,5 p.b., růst o 1,4 % ). V ostatních kategoriích se počet dokončených bytů snížil (příspěvek -2,7 p.b., pokles o 16,3 %).

Analýza ČSÚ - Analýza bytové výstavby v roce 2009Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, E-mail: petra.curinova@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 3. 5. 2010
Termín ukončení zpracování: 5. 5. 2010  • csta050710.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz