Stavebnictví - duben 2010

Meziroční pokles produkce a zaměstnanosti pokračoval

07.06.2010
Kód: r-8202-10
 
V dubnu 2010 byla stavební produkce sezónně očištěná meziměsíčně vyšší o 4,8 %. Stavební produkce klesla meziročně o 15,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,6 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 45,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 1,6 % bytů více. Dokončeno bylo o 18,4 % bytů více.


* * *

Stavební produkce v dubnu 2010 meziročně klesla ve stálých cenách o 15,3 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v dubnu 2010 meziměsíčně vyšší o 4,8 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 15,5 % (příspěvek -10,5 procentního bodu) a u produkce inženýrského stavitelství došlo k poklesu o 14,7 % (příspěvek -4,8 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v dubnu 2010 meziročně snížil o 4,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 1,3 % a činila 30 404 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v dubnu 2010 meziročně snížil o 3,6 %, stavební úřady jich vydaly 9 130. Na nové stavby bylo vydáno 5 006 stavebních povolení (příspěvek -1,7 p.b., pokles o 3,1 %) a pro změny dokončených staveb 4 124 stavebních povolení (příspěvek -1,9 p.b., pokles o 4,1 %).

Orientační hodnota staveb povolených v dubnu 2010 činila 37,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostla o 45,9 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán růst orientační hodnoty stavebních povolení na 24,8 mld. Kč (příspěvek +31,9 p.b., růst o 48,9 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 12,6 mld. Kč (příspěvek +14,0 p.b., růst o 40,2 %). Výrazný růst orientační hodnoty povolených staveb byl důsledkem relativně nízké srovnávací základny a také povolením finančně nákladných staveb dopravní infrastruktury, výrobních budov a fotovoltaických elektráren.

Počet zahájených bytů v dubnu 2010 vzrostl meziročně o 1,6 % a dosáhl hodnoty 2 771 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně klesl o 1,0 % (příspěvek -0,6 p.b.). Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 20,4 % (příspěvek +4,2 p.b.), což bylo zčásti ovlivněno nízkou srovnávací základnou dubna 2009, kdy počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 50 %.

Počet dokončených bytů v dubnu 2010 meziročně vzrostl o 18,4 % a činil 2 891 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 9,7 % (příspěvek +4,5 p.b.), v domech bytových byl nárůst o 0,8 % (příspěvek +0,3 p.b.).

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2010 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,4 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,3 % a inženýrské stavitelství kleslo o 4,2 %. Údaje za duben 2010 Eurostat zveřejní 17.6. 2010 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, E-mail: petra.curinova@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 1. 6. 2010
Termín ukončení zpracování: 3. 6. 2010
Data za rok 2009 a 1. čtvrtletí 2010 byla revidována.  • csta060710.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz