Stavebnictví - září 2019

Produkce si udržela vysokou úroveň z loňského září

06.11.2019
Kód: 200035-19
 

Stavební produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,2 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 12,0 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 4,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 45,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 40,9 % bytů více.

Stavební produkce1 v září 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,8 %. Meziročně vzrostla o 0,2 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 1,0 % (příspěvek +0,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 1,7 % (příspěvek -0,5 p. b.). Bez očištění byla produkce meziročně vyšší o 2,9 % (září 2019 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v září 2019 meziročně zvýšil o 1,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2019 meziročně vzrostla o 5,4 %.

Stavební úřady v září 2019 vydaly 7 535 stavebních povolení, meziročně o 12,0 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 33,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 4,6 %.

Počet zahájených bytů v září 2019 meziročně vzrostl o 45,8 % a dosáhl hodnoty 3 653 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 2,9 %. V bytových domech vzrostl počet zahájených bytů více než pětkrát, ale meziroční srovnání bylo zčásti ovlivněno nízkou srovnávací základnou.

Počet dokončených bytů v září 2019 meziročně vzrostl o 40,9 % a činil 3 308 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 18,8 %, v bytových domech vzrostl počet dokončených bytů dvojnásobně.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,9 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 2,2 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 1,4 %. Údaje za září 2019 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 11. 2019.
 

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2019

Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2019 byla reálně v porovnání s 2. čtvrtletím 2019 nižší o 0,2 %. Meziročně produkce vzrostla o 0,4 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně snížila o 0,4 % (příspěvek -0,3 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 2,2 % (příspěvek +0,7 p. b.). Bez očištění byla produkce meziročně vyšší o 1,8 % (3. čtvrtletí 2019 mělo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o tři pracovní dny více).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně zvýšil o 1,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 6,3 %.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2019 v tuzemsku uzavřely 15 874 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 6,0 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 19,8 % a činila 65,1 mld. Kč, na pozemním stavitelství 28,2 mld. Kč (růst o 4,4 %) a na inženýrském stavitelství 36,8 mld. Kč (růst o 35,1 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,1 mil. Kč a byla meziročně o 27,5 % vyšší.

Ke konci 3. čtvrtletí 2019 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 21,0 tisíc zakázek (růst o 0,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 178,3 mld. Kč (růst o 11,8 %).

Stavební úřady ve 3. čtvrtletí 2019 vydaly 22 394 stavebních povolení, meziročně o 7,9 % více. Orientační hodnota těchto staveb činila 100,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 9,8 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2019 činila 1 844 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo růst o 14,1 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 22,0 %, nebytových budov vzrostla o 5,2 %.

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2019 se meziročně se zvýšil o 22,6 % a činil 10 035 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,1 %, u bytů v bytových domech byl nárůst více jak dvojnásobný.

Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostl o 11,8 % a činil 9 355 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,9 %, v bytových domech vzrostl o 30,2 %.
 

___________________

Poznámky:
Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 10. 2019
Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI: 9. 12. 2019

 

 • csta110619.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
 • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
 • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
 • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
 • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
 • Tiskové sdělení: Produkce si udržela vysokou úroveň z loňského září
 • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz