Stavebnictví - červenec 2012

Pozemní stavitelství tlumilo pokles stavební produkce

06.09.2012
Kód: r-8202-12
 
Stavební produkce v červenci 2012 klesla meziročně reálně o 0,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,0 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 10,8 %. Bylo zahájeno meziročně o 17,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 5,7 % bytů více.

Stavební produkce v červenci 2012 klesla meziročně reálně o 0,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 1,7 %. Červenec 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v červenci 2012 meziměsíčně vyšší o 1,6 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 3,9 % (příspěvek +2,6 procentního bodu) a tento růst táhly především malé stavební společnosti. Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 9,6 % (příspěvek -3,1 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce července klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 22,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červenci 2012 meziročně snížil o 4,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,8 % a činila 30 915 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v červenci 2012 meziročně snížil o 9,0 %, stavební úřady jich vydaly 8 335. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 25,5 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 10,8 %.

Počet zahájených bytů se v červenci 2012 meziročně snížil o 17,0 % a dosáhl hodnoty 1 901 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 48,5 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 17,1 %.

Počet dokončených bytů v červenci 2012 meziročně vzrostl o 5,7 % a činil 2 021 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech se snížil o 37,6 %. V rodinných domech počet dokončených bytů vzrostl o 48,4 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,8 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 5,6 % a inženýrské stavitelství o 9,3 %. Údaje za červenec 2012 Eurostat zveřejní 19. 9. 2012 v 11.00 h.
___________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Poznámky:
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním července 2012 revidovány údaje za duben až červen 2012.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 9. 2012
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 10. 2012  • csta090612.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz