Stavebnictví - březen 2011

Stavební produkce meziměsíčně vzrostla

09.05.2011
Kód: r-8202-11
 
Stavební produkce v březnu 2011 meziročně vzrostla reálně o 4,6 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 2,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,3 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 7,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 1,5 % bytů více. Dokončeno bylo o 32,5 % bytů méně.


* * *

Stavební produkce v březnu 2011 meziročně vzrostla reálně o 4,6 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v březnu 2011 meziměsíčně vyšší o 2,6 %. Index stavební produkce se v březnu 2011 pohyboval na úrovni roku 2006 a ve srovnání s březnem 2009 byl o 13 % nižší. Vzhledem k nízké srovnávací základně produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 3,1 % (příspěvek +2,3 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 8,9 % (příspěvek +2,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu 2011 meziročně snížil o 2,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,1 % a činila 28 068 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v březnu 2011 meziročně snížil o 3,3 %, stavební úřady jich vydaly 8 550. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 33,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 vzrostla o 7,9 %. Tento růst ovlivnilo povolení energetických staveb a zčásti také nízká srovnávací základna z března 2010.

Počet zahájených bytů v březnu 2011 vzrostl meziročně o 1,5 % a dosáhl hodnoty 2 404 bytů. K růstu nejvíce přispělo zahájení bytů v nástavbách k rodinným domům a v domovech pro seniory, zatímco počet zahájených bytů meziročně poklesl jak v rodinných domech (o 0,9 %), tak v domech bytových (o 12,1 %).

Počet dokončených bytů v březnu 2011 meziročně poklesl o 32,5 % a činil 1 946 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 0,3 %, v domech bytových poklesl o 75,9 %.

* * *

Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2011

Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2011 ve stálých cenách meziročně vzrostla o 5,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní vzrostla o 5,4 %. V 1. čtvrtletí 2011 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den více. Produkce pozemního stavitelství vzrostla o 7,0 % (příspěvek +5,1 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 3,1 % (příspěvek +0,8 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2011 meziročně snížil o 2,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,5 % a činila 26 094 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 18,4 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 8 041. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 30,1 % a činila 47,2 mld. Kč, na pozemním stavitelství 20,8 mld. Kč (příspěvek +3,4 p. b., růst o 6,4 %) a na inženýrském stavitelství 26,4 mld. Kč (příspěvek +26,7 p. b., růst o 58,0 %). Nárůst objemu uzavřených stavebních zakázek na inženýrském stavitelství byl ovlivněn nízkou srovnávací základnou z 1. čtvrtletí 2010, kdy hodnota uzavřených zakázek meziročně klesla o 14,0 %. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v 1. čtvrtletí 2011 činila 5,9 mil. Kč a byla meziročně o 9,9 % vyšší.
Ke konci 1. čtvrtletí 2011 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,5 tisíc zakázek (růst o 11,2 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 169,1 mld. Kč (růst o 2,5 %).

Počet vydaných stavebních povolení se v 1. čtvrtletí 2011 meziročně snížil o 5,1 %, stavební úřady jich vydaly 22 039. Na nové stavby bylo vydáno 11 922 stavebních povolení (příspěvek -4,3 p. b., pokles o 7,7 %) a pro změny dokončených staveb 10 117 stavebních povolení (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 1,9 %).

Orientační hodnota staveb povolených v 1. čtvrtletí 2011 činila 98,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2010 vzrostla o 21,4 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán nárůst orientační hodnoty stavebních povolení na 74,2 mld. Kč (příspěvek +22,5 p. b., růst o 32,7 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 24,6 mld. Kč (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 3,5 %).

Podlahová plocha budov povolených v 1. čtvrtletí 2011 činila 1 320,1 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená nárůst o 0,3 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla (příspěvek +2,6 p. b., růst o 4,8 %), nebytových budov klesla (příspěvek -2,3 p. b., pokles o 5,0 %).

Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 7,1 % a dosáhl hodnoty 6 719 bytů. Počet zahájených bytů meziročně vzrostl jak v rodinných domech (příspěvek +0,3 p. b., nárůst o 0,5 %), tak v domech bytových (příspěvek +5,4 p. b., nárůst o 22,4 %).

Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2011 meziročně poklesl o 33,6 % a činil 6 111 bytů. Počet dokončených bytů poklesl jak v rodinných domech (příspěvek –3,9 p. b., pokles o 8,1 %), tak v domech bytových (příspěvek –27,1 p. b., pokles o 71,7 %).

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2011 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,9 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,4 % a inženýrské stavitelství kleslo o 1,1 %. Údaje za březen 2011 Eurostat zveřejní 18. 5. 2011 v 11,00 hod.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 27 4052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 5. 2011
Specifické metodické poznámky: *Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.
Navazující publikace: časové řady Stavebnictví /csu/czso/sta_cr a Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2011  • csta050911.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz