Stavebnictví - září 2010

Útlum v bytové výstavbě pokračoval

08.11.2010
Kód: r-8202-10
 
V září 2010 byla sezónně očištěná stavební produkce na úrovni předchozího měsíce. Stavební produkce klesla meziročně o 7,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 12,0 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 26,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 36,7 % bytů méně. Dokončeno bylo o 8,9 % bytů méně.


* * *

Stavební produkce v září 2010 meziročně klesla ve stálých cenách o 7,3 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v září 2010 na úrovni předchozího měsíce. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 1,7 % (příspěvek -1,1 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 17,2 % (příspěvek -6,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2010 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 0,2 % a činila 27 467 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v září 2010 meziročně snížil o 12,0 %, stavební úřady jich vydaly 9 054. Na nové stavby bylo vydáno 5 091 stavebních povolení (příspěvek -6,6 p. b., pokles o 11,8 %) a pro změny dokončených staveb 3 963 stavebních povolení (příspěvek -5,4 p. b., pokles o 12,2 %).

Orientační hodnota staveb povolených v září 2010 činila 31,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 klesla o 26,3 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán pokles orientační hodnoty stavebních povolení na 22,6 mld. Kč (příspěvek -19,9 p. b., pokles o 27,6 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 9,3 mld. Kč (příspěvek -6,4 p. b., pokles o 23,0 %).

Počet zahájených bytů v září 2010 poklesl meziročně o 36,7 % a dosáhl hodnoty 2 436 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně klesl o 16,4 % (příspěvek -7,4 p. b.). Počet zahájených bytů v bytových domech poklesl o 64,4 % (příspěvek -24,0 p. b.).

Počet dokončených bytů v září 2010 meziročně poklesl o 8,9 % a činil 3 363 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech poklesl o 16,5 % (příspěvek -7,6 p. b.), v domech bytových poklesl o 1,6 % (příspěvek -0,7 p. b.).

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2010 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,3 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,4 % a inženýrské stavitelství kleslo o 6,3 %. Údaje za září 2010 Eurostat zveřejní 17.11. 2010 v 11.00 h.

* * *

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2010

Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2010 ve stálých cenách meziročně klesla o 4,8 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 4,4 %. Ve 3. čtvrtletí 2010 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den méně. Produkce pozemního stavitelství klesla o 4,4 % (příspěvek -2,9 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 5,4 % (příspěvek -1,9 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 1,8 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,2 % a činila 28 296 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně klesl o 0,5 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 10 132. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 22,5 % a činila 56,8 mld. Kč, na pozemním stavitelství 24,8 mld. Kč (příspěvek +8,6 p. b., růst o 19,1 %) a na inženýrském stavitelství 32,0 mld. Kč (příspěvek +13,9 p. b., růst o 25,3 %). Nárůst objemu uzavřených stavebních zakázek byl ovlivněn neobvykle nízkou srovnávací základnou ze 3. čtvrtletí 2009, kdy objem nových zakázek meziročně klesl o 23,6 %. Ve srovnání s rokem 2008 je však hodnota nových stavebních zakázek stále nízká - oproti 3. čtvrtletí 2008 poklesl jejich objem ve sledovaném období o 6,4 %. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v 3. čtvrtletí 2010 činila 5,6 mil. Kč a byla meziročně o 23,0 % vyšší.
Ke konci 3. čtvrtletí 2010 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 11,1 tisíc zakázek (pokles o 7,8 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 158,6 mld. Kč (pokles o 12,0 %).

Počet vydaných stavebních povolení se ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 9,0 %, stavební úřady jich vydaly 27 820. Na nové stavby bylo vydáno 15 491 stavebních povolení (příspěvek -5,2 p. b., pokles o 9,2 %) a pro změny dokončených staveb 12 329 stavebních povolení (příspěvek -3,8 p. b., pokles o 8,6 %). Oproti úrovni roku 2009 počet stavebních povolení klesl ve všech kategoriích výstavby.

Orientační hodnota staveb povolených ve 3. čtvrtletí 2010 činila 110,1 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 klesla o 7,3 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán nárůst orientační hodnoty stavebních povolení na 80,8 mld. Kč (příspěvek +1,3 p. b., růst o 2,0 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 29,3 mld. Kč (příspěvek -8,6 p. b., pokles o 25,9 %).

Podlahová plocha budov povolených ve 3. čtvrtletí 2010 činila 1 629,1 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 12,1 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla (příspěvek -19,5 p. b., pokles o 28,2 %), nebytových budov vzrostla (příspěvek +7,4 p. b., růst o 23,7 %).

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně poklesl o 31,7 % a dosáhl hodnoty 7 671 bytů. Počet zahájených bytů meziročně klesl jak v rodinných domech (příspěvek -3,7 p. b., pokles o 7,9 %), tak v domech bytových (příspěvek -26,4 p. b., pokles o 72,7 %). V ostatních kategoriích se počet zahájených bytů také snížil (příspěvek -1,6 p. b., pokles o 9,5 %).

Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně poklesl o 15,0 % a činil 7 415 bytů. Počet dokončených bytů poklesl jak v rodinných domech (příspěvek -2,8 p. b., pokles o 6,1 %), tak v domech bytových (příspěvek -10,3 p. b., pokles o 27,5 %). V ostatních kategoriích se počet dokončených bytů snížil (příspěvek -1,9 p. b., pokles o 11,5 %).
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 2. 11. 2010
Termín ukončení zpracování: 4. 11. 2010

* Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.  • csta110810.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz