Stavebnictví - březen 2021

Firmy zahájily stavební sezónu

07.05.2021
Kód: 200035-21
 

Stavební produkce v březnu reálně meziročně klesla o 3,1 %. Meziměsíčně byla vyšší o 3,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 19,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 25,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 2,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 51,9 % bytů více.

Stavební produkce1březnu 2021 byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,1 %. Meziročně klesla o 3,1 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 5,7 % (příspěvek 4,5 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 6,5 % (příspěvek +1,4 p. b.). „Firmy po mrazivém únoru zahájily v březnu stavební sezónu a produkce zaznamenala slušný výsledek. Základna z minulého roku nebyla ještě epidemií výrazně poznamenána, na pozemních stavbách byl březen nejúspěšnějším měsícem roku 2020 a inženýrské stavitelství dokonce zaznamenalo dvouciferný růst,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v březnu 2021 meziročně snížil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2021 meziročně vzrostla o 4,6 %.

Oblast stavebních povolení a bytové výstavby byla zčásti ovlivněna nízkou základnou z března 2020, kdy se z důvodu epidemie potýkala s omezenou činností některých stavebních úřadů i sníženým zájmem stavebníků. Stavební úřady březnu 2021 vydaly 7 437 stavebních povolení, meziročně o 19,5 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 36,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 25,8 %.

Počet zahájených bytůbřeznu 2021 meziročně klesl o 2,1 % a dosáhl hodnoty 2 881 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 21,9 %. bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 31,8 %.

Počet dokončených bytůbřeznu 2021 meziročně vzrostl o 51,9 % a činil 3 450 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 45,1 %, v bytových domech počet dokončených bytů rostl o 51,0 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2021 v EU27 meziročně klesla o 5,4 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 4,1 % a inženýrské stavitelství kleslo o 9,8 %. Údaje za březen 2021 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 05. 2021.

 

Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2021

Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2021 byla reálně v porovnání se 4. čtvrtletím 2020 vyšší o 2,1 %. Meziročně produkce klesla o 6,1 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně snížila o 8,5 % (příspěvek -6,7 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst o 3,2 % (příspěvek +0,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2021 meziročně snížil o 1,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostla o 2,9 %.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2021 v tuzemsku uzavřely 14 974 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 15,9 %. Celková hodnota těchto zakázek se meziročně zvýšila o 29,9 % a činila 65,7 mld. Kč, na pozemním stavitelství 27,3 mld. Kč (růst o 13,9 %) a na inženýrském stavitelství 38,4 mld. Kč (růst o 44,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,4 mil. Kč a byla meziročně o 12,1 % vyšší. „Růst počtu i objemu nových stavebních zakázek byl zčásti ovlivněn nízkou základnou z 1. čtvrtletí roku 2020, kdy byla některá výběrová řízení z důvodu začínající epidemie dočasně pozastavena,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Stavební úřady v 1. čtvrtletí 2021 vydaly 19 625 stavebních povolení, meziročně o 0,8 % více. Orientační hodnota těchto staveb činila 102,5 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 13,4 %.

Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2021 se meziročně se snížil o 7,5 % a činil 8 451 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 13,6 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 2,5 %.

Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostl o 12,6 % a činil 9 047 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech rostl o 15,8 %, u bytových domů byl růst o 1,8 %.

 

_____________________

Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 5. 2021
Navazující výstupy:

https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 6. 2021

 

 • csta050721.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
 • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
 • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
 • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
 • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz