Stavebnictví - květen 2017

Pozemní stavby tahounem růstu stavební produkce

07.07.2017
Kód: 200035-17
 

Stavební produkce v květnu 2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 6,3 %, bez očištění se zvýšila o 4,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,8 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 1,4 %. Bylo zahájeno meziročně o 23,6 % bytů více. Dokončeno bylo o 9,0 % bytů méně.


Stavební produkce v květnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,4 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 6,3 %, bez očištění se zvýšila o 4,7 %. Květen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 7,9 % (příspěvek +5,4 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 2,3 % (příspěvek -0,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2017 meziročně snížil o 2,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 7,3 % a činila 33 944 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v květnu 2017 meziročně zvýšil o 1,8 %, stavební úřady jich vydaly 8 050. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 31,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 1,4 %.

Počet zahájených bytů v květnu 2017 meziročně vzrostl o 23,6 % a dosáhl hodnoty 3 253 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 20,0 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 170,8 %.

Počet dokončených bytů se v květnu 2017 meziročně snížil o 9,0 % a činil 2 275 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 5,3 %, v bytových domech se snížil o 22,2 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,7 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,5 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,0 %. Údaje za květen 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 7. 2017 v 11.00 h.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 29. 6. 2017

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 8. 2017

 

  • csta070717.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz