Stavebnictví - duben 2011

Stavební produkce klesla

06.06.2011
Kód: r-8202-11
 
Stavební produkce v dubnu 2011 meziročně klesla reálně o 6,0 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,9 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 35,0 %. Bylo zahájeno meziročně o 18,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 27,7 % bytů méně.


* * *

Stavební produkce v dubnu 2011 meziročně klesla reálně o 6,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 4,6 %. Duben 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v dubnu 2011 meziměsíčně nižší o 2,8 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 2,3 % (příspěvek -1,6 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 13,7 % (příspěvek -4,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v dubnu 2011 meziročně snížil o 3,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 2,3 % a činila 30 063 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v dubnu 2011 meziročně zvýšil o 0,9 %, stavební úřady jich vydaly 9 210. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 35,0 %. Tento vysoký pokles zčásti ovlivnila vysoká srovnávací základna z dubna 2010. Hodnotu stavebních povolení táhl dolů zejména pokles hodnoty vydaných povolení na výstavbu dopravní infrastruktury a také staveb pro energetiku.

Počet zahájených bytů v dubnu 2011 meziročně poklesl o 18,2 % a dosáhl hodnoty 2 266 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně poklesl o 6,0 %, počet zahájených bytů v bytových domech poklesl o 66,2 %.

Počet dokončených bytů v dubnu 2011 meziročně poklesl o 27,7 % a činil 2 091 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 5,4 %, v domech bytových poklesl o 42,2 %.

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2011 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,7 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 4,0 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 3,9 %. Údaje za duben 2011 Eurostat zveřejní 17. 6. 2011 v 11,00 hod.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e- mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 5. 2011
Specifické metodické poznámky: *Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.
Navazující publikace: časové řady Stavebnictví /csu/czso/sta_cr a Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 7. 2011  • csta060611.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz