Stavebnictví - březen 2013

Mrazivý březen omezil stavební práce

07.05.2013
Kód: r-8202-13
 Stavební produkce v březnu 2013 klesla meziročně o 20,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,5 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 23,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 1,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 31,5 % bytů více.

Stavební produkce v březnu 2013 klesla meziročně o 20,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 19,0 %. Březen 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v březnu 2013 meziměsíčně nižší o 7,7 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 21,7 % (příspěvek -15,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 17,8 % (příspěvek -4,8 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce března 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 38,8 %. Ke špatnému výsledku v březnu 2013 přispělo také nepříznivé počasí (v březnu 2013 byla průměrná teplota o 6 °C nižší proti březnu 2012), které omezilo práce na některých stavbách.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu 2013 meziročně snížil o 7,4 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 6,4 % a činila 26 961 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v březnu 2013 meziročně snížil o 7,5 %, stavební úřady jich vydaly 7 209. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 18,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 23,9 %.

Počet zahájených bytů se v březnu 2013 meziročně snížil o 1,2 % a dosáhl hodnoty 2 228 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 33,5 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 18,5 %.

Počet dokončených bytů se v březnu 2013 meziročně zvýšil o 31,5 % a činil 2 054 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl více než čtyřnásobně (tento nárůst byl z části způsoben nízkou srovnávací základnou roku 2012). V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 3,3 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,8 % a inženýrské stavitelství o 1,4 %. Údaje za březen 2013 Eurostat zveřejní 17. 5. 2013 v 11.00 h.


Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2013

Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2013 klesla meziročně o 10,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 10,7 % (1. čtvrtletí 2013 mělo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o dva pracovní dny a jeden kalendářní den méně). Produkce pozemního stavitelství klesla o 10,6 % (příspěvek -8,0 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 11,7 % (příspěvek -2,9 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2013 meziročně snížil o 6,8 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 2,5 % a činila 26 410 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 11,3 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 7 147. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 23,9 % a činila 20,4 mld. Kč, na pozemním stavitelství 8,2 mld. Kč (pokles o 40,9 %) a na inženýrském stavitelství 12,2 mld. Kč (pokles o 5,7 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v 1. čtvrtletí 2013 činila 2,9 mil. Kč a byla meziročně o 14,2 % nižší.
Ke konci 1. čtvrtletí 2013 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 9,9 tisíc zakázek (pokles o 24,9 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 121,9 mld. Kč (pokles o 23,1 %).

Počet vydaných stavebních povolení v 1. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 3,3 %, stavební úřady jich vydaly 20 633. Orientační hodnota těchto staveb činila 54,1 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 22,4 %.

Podlahová plocha nových budov povolených v 1. čtvrtletí 2013 činila 1 104,1 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 16,0 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 16,3 %, nebytových budov klesla o 15,8 %.

Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2013 se meziročně snížil o 20,6 % a činil 5 197 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 47,2 %, v rodinných domech klesl o 8,9 %.

Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2013 meziročně vzrostl o 3,4 % a činil 6 441 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 40,5 %, v domech rodinných klesl o 4,0 %.

____________________________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 5. 2013
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 6. 2013  • csta050713.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, čtvrtletí)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz