Stavebnictví - leden 2010

Stavebnictví utlumil sníh a pokles zakázek

09.03.2010
Kód: r-8202-10
 
V lednu 2010 byla stavební produkce sezónně očištěná meziměsíčně nižší o 22,0 %. Stavební produkce klesla meziročně o 25,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 14,6 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 15,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 28,3 % bytů méně. Dokončeno bylo o 6,0 % bytů méně.


* * *

Stavební produkce v lednu 2010 meziročně klesla ve stálých cenách o 25,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 24,6 %. Leden 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v lednu 2010 meziměsíčně nižší o 22,0 %. Propad stavební produkce ovlivnily nepříznivé klimatické podmínky (v lednu 2010 spadlo o 20 % více srážek než je dlouhodobý normál a průměrná teplota byla o 2,2 °C nižší proti dlouhodobému normálu) a úbytek nových stavebních zakázek. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 32,7 % (příspěvek -25,6 procentního bodu) a u produkce inženýrského stavitelství došlo k poklesu o 0,2 % (příspěvek 0,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2010 meziročně snížil o 7,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 0,3 % a činila 24 134 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v lednu 2010 meziročně snížil o 14,6 %, stavební úřady jich vydaly 7 046. Orientační hodnota staveb činila 28,6 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostla o 15,2 %, a to především zásluhou povolení na výstavbu fotovoltaických elektráren.

Počet zahájených bytů v lednu 2010 poklesl meziročně o 28,3 % a dosáhl hodnoty 2 075 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně klesl o 42,3 % (příspěvek -22,1 p.b.). Počet zahájených bytů v bytových domech se zvýšil o 6,7 % (příspěvek +1,9 p.b.).

Počet dokončených bytů v lednu 2010 meziročně klesl o 6,0 % a činil 3 087 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 6,7 % (příspěvek +3,1 p.b.) a v domech bytových poklesl o 10,5 % (příspěvek -4,0 p.b.).

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2009 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,3 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 4,9 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 5,0 %. Údaje za leden 2010 Eurostat zveřejní 17.3. 2010 v 11.00 h.


Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, E-mail: petra.curinova@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 2. 3. 2010
Termín ukončení zpracování: 5. 3. 2010  • csta030910.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.03.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz