Stavebnictví - říjen 2010

Pokles stavební produkce zmírnil

07.12.2010
Kód: r-8202-10
 
V říjnu 2010 byla stavební produkce sezónně očištěná meziměsíčně vyšší o 1,2 %. Stavební produkce klesla meziročně o 1,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,7 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 15,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 25,4 % bytů méně. Dokončeno bylo o 11,5 % bytů více.


* * *

Stavební produkce v říjnu 2010 meziročně klesla ve stálých cenách o 1,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 0,2 %. Říjen 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v říjnu 2010 meziměsíčně vyšší o 1,2 %. Produkce v pozemním stavitelství vzrostla o 2,3 % (příspěvek +1,4 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 7,4 % (příspěvek -2,8 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v říjnu 2010 meziročně snížil o 0,4 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 7,8 % a činila 29 194 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v říjnu 2010 meziročně snížil o 5,7 %, stavební úřady jich vydaly 9 380. Na nové stavby bylo vydáno 5 279 stavebních povolení (příspěvek -4,8 p. b., pokles o 8,4 %) a pro změny dokončených staveb 4 101 stavebních povolení (příspěvek -0,9 p. b., pokles o 2,1 %).

Orientační hodnota staveb povolených v říjnu 2010 činila 40,2 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostla o 15,9 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán růst orientační hodnoty stavebních povolení na 29,3 mld. Kč (příspěvek +14,2 p. b., růst o 20,2 %), a to především v důsledku vydaných povolení na finančně nákladné stavby dopravní infrastruktury, administrativní objekty a stavby pro energetiku (zejména fotovoltaické elektrárny). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 10,9 mld. Kč (příspěvek +1,7 p. b., růst o 5,8 %).

Počet zahájených bytů v říjnu 2010 poklesl meziročně o 25,4 % a dosáhl hodnoty 2 023 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně poklesl o 23,8 % (příspěvek -16,0 p. b.). Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 16,7 % (příspěvek +1,4 p. b.). Tento nárůst byl ovlivněn neobvykle nízkou srovnávací základnou z října 2009, kdy počet zahájených bytů v bytových domech meziročně klesl o 79,2 %. Ve srovnání s rokem 2008 je však počet bytů v této kategorii stále nízký - oproti říjnu 2008 poklesl jejich počet o 75,7 %.

Počet dokončených bytů v říjnu 2010 meziročně vzrostl o 11,5 % a činil 3 495 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 13,1 % (příspěvek +7,8 p. b.), v domech bytových vzrostl o 1,8 % (příspěvek +0,5 p. b.).

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2010 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,6 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 4,6 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 2,6 %. Údaje za říjen 2010 Eurostat zveřejní 17.12. 2010 v 11,00 hod.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 1. 12. 2010
Termín ukončení zpracování: 3. 12. 2010
* Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.  • csta120710.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz