Stavebnictví - říjen 2021

Tahounem růstu produkce bylo pozemní stavitelství

07.12.2021
Kód: 200035-21
 

Stavební produkce v říjnu reálně meziročně vzrostla o 3,7 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,6 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 4,9 %. Meziročně bylo zahájeno o 38,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 17,2 % bytů více.

Stavební produkce v říjnu meziročně i meziměsíčně vzrostla a tahounem růstu zůstalo pozemní stavitelství, které bylo loni v hlubokém útlumu v obou velikostních segmentech. Inženýrské stavby úroveň října minulého roku nepřekonaly, ale ve srovnání se zářím zaznamenaly po čtyřech měsících poklesů meziměsíční růst,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Stavební produkce1 říjnu 2021 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,4 %. Meziročně vzrostla o 3,7 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 7,1 % (příspěvek +4,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 3,3 % (příspěvek -1,1 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v říjnu 2021 meziročně snížil o 1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2021 meziročně vzrostla o 6,5 %.

„Oblast stavebních povolení a bytové výstavby je i nadále na vzestupu, který je zčásti způsoben omezeným provozem v loňském roce. Rostly ukazatele v téměř všech kategoriích včetně dokončování rodinných domů. Pokles byl zaznamenán pouze u orientační hodnoty změn dokončených staveb, kde byly loni povoleny velké stavby železniční infrastruktury,“ vysvětluje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Stavební úřady říjnu 2021 vydaly 7 675 stavebních povolení, meziročně o 9,6 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 34,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 4,9 %.

Počet zahájených bytůříjnu 2021 meziročně vzrostl o 38,8 % a dosáhl hodnoty 3 583 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 16,6 %. bytových domech vzrostl počet zahájených bytů dvojnásobně.

Počet dokončených bytů v říjnu 2021 meziročně vzrostl o 17,2 % a činil 3 379 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 7,8 %, v bytových domech počet dokončených bytů vzrostl o 37,7 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 1,8 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 2,3 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 1,5 %. Údaje za říjen 2021 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 12. 2021.
 

__________________

Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za červenec až záři 2021.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 12. 2021
Navazující výstupy:

https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 1. 2022

 

 • csta120721.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
 • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
 • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
 • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz