Stavebnictví - srpen 2021

Stavební produkce se mírně zvýšila

07.10.2021
Kód: 200035-21
 

Stavební produkce v srpnu reálně meziročně vzrostla o 1,2 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,6 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 31,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 40,2 % bytů více. Dokončeno bylo o 27,6 % bytů méně.

„V srpnu se růst ve stavebnictví obnovil, produkce mírně vzrostla jak meziročně, tak meziměsíčně. Ovšem vzhledem k poměrně nízkým srovnávacím základnám to není očekávané nastartování tempa. Meziroční indexy stavební produkce tlumí také zrychlující navyšování cen stavebních prací i materiálů,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Stavební produkce1 srpnu 2021 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,1 %. Meziročně vzrostla o 1,2 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 0,8 % (příspěvek +0,6 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 2,1 % (příspěvek +0,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v srpnu 2021 meziročně snížil o 1,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2021 meziročně vzrostla o 7,8 %.

Stavební úřady srpnu 2021 vydaly 8 184 stavebních povolení, meziročně o 7,6 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 40,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 31,4 %. „Orientační hodnota stavebních povolení vzrostla o třetinu zejména v nové bytové výstavbě a na změnách inženýrských staveb, kde bylo povoleno několik staveb nad miliardu Kč. Povolení velkých staveb mělo dopad také do zahájených bytů, jejichž počet byl nejvyšší za posledních 13 let,“ doplňuje Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Počet zahájených bytůsrpnu 2021 meziročně vzrostl o 40,2 % a dosáhl hodnoty 4 503 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 17,2 %. bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 140,9 %.

Počet dokončených bytů v srpnu 2021 meziročně klesl o 27,6 % a činil 2 179 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 6,2 %, v bytových domech počet dokončených bytů klesl o 47,3 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červenci 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 3,8 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 4,7 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 0,8 %. Údaje za srpen 2021 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 10. 2021.

__________________
Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 1. 10. 2021

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2021

 • csta100721.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
 • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
 • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
 • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Silvie Lukavcové z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz