Indexy spotřebitelských cen - inflace - září 2015

Ceny pohonných hmot výrazně klesly

09.10.2015
Kód: 012024-15
 

Spotřebitelské ceny klesly v září proti srpnu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,4 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v srpnu.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura ovlivnilo podobně jako v minulých letech hlavně snížení cen dovolených s komplexními službami o 13,8 % v důsledku končící letní sezóny. V oddíle doprava pokračoval druhý měsíc pokles cen pohonných hmot, který v září činil 3,4 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (31,65 Kč/l) byla v září nejnižší od března 2015, cena motorové nafty (30,28 Kč/l) dokonce od března 2010. Z potravin klesly zejména ceny mléka o 1,2 %, sýrů o 2,4 %, olejů a tuků o 1,6 %, cukru o 2,8 %, nečokoládových cukrovinek o 2,1 % a nealkoholických nápojů o 1,8 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v září působil především růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobený zejména zvýšením cen zeleniny o 12,0 %, z toho ceny brambor vzrostly o 21,8 %. Ceny ovoce se zvýšily o 1,1 %. Z ostatních druhů potravin vzrostly zejména ceny pekárenských výrobků a obilovin o 0,6 %, čokolády a čokoládových výrobků o 1,0 %, včelího medu o 1,7 %, polévek a omáček o 3,4 %, soli a koření o 7,9 %. Růst cen v oddíle odívání a obuv ovlivnilo zvýšení cen oděvů o 2,2 % a obuvi o 4,7 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny alkoholických nápojů o 1,0 %. V souvislosti se zahájením nového školního roku vzrostly poplatky v mateřských školách o 1,5 %, školné na středních soukromých školách o 1,4 %, školné na veřejných vysokých školách o 1,8 %, poplatky za výuku jazyků o 1,8 % a poplatky v základních uměleckých školách o 1,3 %. Podobně v oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny za ubytování v internátech o 1,1 % a na vysokoškolských kolejích o 0,6 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 %, zatímco ceny služeb o 0,9 % klesly.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 0,4 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v srpnu. Toto mírné zvýšení meziročního růstu ovlivnily zejména ceny v oddíle rekreace a kultura, kde ceny dovolených s komplexními službami vzrostly o 6,8 % (v srpnu o 6,4 %) a ceny rekreačních a kulturních služeb o 1,5 % (v srpnu o 0,5 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje došlo ke zmírnění poklesu cen především vlivem zrychlení růstu cen zeleniny v září na 18,4 % z 11,0 % v srpnu v důsledku zvýšení cen brambor o 51,6 % ze srpnových 19,8 %. Vliv mělo i snížení poklesu cen některých potravin. Ceny chleba i běžného pečiva byly v září nižší shodně o 1,5 % (v srpnu o 3,2 %, resp. o 2,8 %), vajec o 3,5 % (v srpnu o 5,5 %), jogurtů o 0,8 % (v srpnu o 8,1 %).

Na zvyšování cenové hladiny měly v září nadále největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje
a tabák, kde ceny tabákových výrobků vzrostly o 8,5 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 0,9 %, tepla o 2,2 %. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,6 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny obuvi o 9,5 % a ceny oděvů o 0,6 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 1,5 % a ubytovacích služeb o 0,1 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 2,4 % a ceny finančních služeb o 2,2 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny působil nejvíce pokles cen v oddíle doprava, který se v září ještě prohloubil vlivem cen pohonných hmot, které byly v září meziročně nižší o 15,1 % (v srpnu o 12,0 %). Naopak snižující vliv cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se v září zmírnil. Pokračoval pokles cen v oddílech zdraví (vliv zrušení regulačních poplatků), pošty a telekomunikace.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 0,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v září 0,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v srpnu 0,0 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v červenci. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě (o 1,4 %) a v Rakousku (o 0,9 %). Naopak pokles cen nastal v jedenácti zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (−1,9 %) a v Rumunsku (−1,7 %). Na Slovensku klesly ceny v srpnu stejně jako v červenci, tj. o 0,2 %. V Německu byl růst cen v červnu, červenci i srpnu 0,1 %. Podle předběžných výpočtů klesl v září HICP v ČR