Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2013

Meziroční inflace v lednu zpomalila

11.02.2013
Kód: r-7101-13
 
Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 1,3 %. Tento růst způsobilo z části zvýšení DPH od ledna 2013 a částečně zvýšení cen především v oddílech bydlení a potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil v lednu na 1,9 % ze 2,4 % v prosinci 2012.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen ovlivnilo zejména zvýšení základní i snížené sazby DPH o 1 procentní bod, které se promítlo v růstu cen ve většině oddílů spotřebního koše. Dopad vyšší DPH na meziměsíční úhrnný přírůstek indexu spotřebitelských cen v lednu představoval podle orientačního propočtu ČSÚ zvýšení o 0,8 procentního bodu. V oddíle bydlení se zvýšilo čisté nájemné v nájemních bytech o 0,9 %, vodné o 6,6 %, stočné o 6,9 %. Ceny elektřiny byly vyšší o 3,3 %, zemního plynu o 2,0 % a tepla a teplé vody o 3,6 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny většiny druhů potravin, z toho nejvíce ceny zeleniny o 8,3 %, ovoce o 6,2 %, běžného pečiva o 2,8 %, vajec o 6,8 %, mléka o 3,9 %, jogurtů o 3,6 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny lihovin o 5,4 %, vína o 0,9 %, piva o 1,7 %. V dopravě vzrostly ceny pohonných hmot o 0,5 %. V oddíle pošty a telekomunikace vzrostly ceny telefonických a telefaxových služeb o 1,2 %.

Na snižování cenové úrovně působil především pokles cen oděvů o 3,9 % a obuvi o 4,9 %. Vlivem akčních slev se snížily i ceny nářadí, nástrojů a různých potřeb pro dům a zahradu o 11,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,3 % a ceny služeb o 1,5 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 1,9 %, což je o 0,5 procentního bodu méně než v prosinci. Důvodem tohoto vývoje byl výraznější meziměsíční růst cen (1,8 %) v lednu 2012 než v lednu 2013. Ke zpomalení cenového růstu došlo u většiny oddílů spotřebního koše. Týkalo se to zejména cen v oddíle bydlení, kde zpomalil meziroční růst cen čistého nájemného na 2,4 % (ze 4,3 % v prosinci), vodného na 6,9 % (z 12,0 % v prosinci), stočného na 7,6 % (z 10,7 % v prosinci), zemního plynu na 2,1 % (ze 4,3 % v prosinci), elektřiny na 3,3 % (ze 4,2 % v prosinci), tepla a teplé vody na 5,3 % (z 8,4 % v prosinci). V oddíle zdraví se snížil růst cen léčiv a jejich doplatků na 4,8 % (z 10,5 % v prosinci). V oddíle stravování a ubytování zpomalil především růst cen v jídelnách na 3,1 % (z 5,2 % v prosinci). V oddíle doprava došlo v lednu k meziročnímu poklesu cen zejména vlivem cen pohonných hmot, které byly nižší o 1,0 %. Ceny dopravních služeb vzrostly o 2,1 % (v prosinci o 5,8 %).

Rozhodující vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen, který v lednu ještě posílil, měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a přes zpomalení jejich růstu i ceny v oddíle bydlení. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny mouky o 16,5 %, masa o 6,8 %, ryb o 12,6 %, vajec o 29,2 %, ovoce o 7,0 %, zeleniny o 21,3 %, z toho ceny brambor o 45,5 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů i obuvi klesly shodně o 2,6 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny telefonických a telefaxových služeb o 4,4 % a ceny mobilních telefonů o 13,9 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 4,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,0 % a ceny služeb o 1,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v lednu 3,2 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v prosinci 2,3 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v listopadu. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 5,1 %) a nejméně v Řecku (o 0,3 %). V Německu zrychlil růst cen v prosinci na 2,0 % z 1,9 % v listopadu. Na Slovensku došlo v prosinci ke zpomalení cenového růstu na 3,4 % ze 3,5 % v listopadu. Podle předběžných výpočtů byl v lednu 2013 přírůstek HICP v ČR meziměsíčně 1,2 % a meziročně 1,8 % (v prosinci 2,4 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za leden 2013 je 2,0 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
_________________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-13 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 11. 3. 2013  • cisc021113.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz