Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2011

Ceny ovoce a zeleniny již třetí měsíc klesly

09.09.2011
Kód: r-7101-11
 
Spotřebitelské ceny klesly meziměsíčně v srpnu proti červenci o 0,3 %. Tento pokles ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu stejně jako v červenci o 1,7 %.


* * *

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen o 0,3 % ovlivnilo ve značné míře snížení cen zeleniny celkem o 14,6 %, z toho ceny brambor klesly o 22,4 %, plodové zeleniny o 14,5 %, ostatní zeleniny (kořenové a košťálové) o 18,5 %. Ceny ovoce se snížily o 5,2 % zejména vlivem výrazného poklesu cen broskví o 25,9 %, hroznů o 35,9 % a červených melounů o 18,9 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti byly nižší ceny nářadí a nástrojů pro dům a zahradu o 3,2 %. V ostatním zboží a službách klesly ceny kosmetického zboží o 1,9 %.

Na zvyšování cenové úrovně působilo zejména zvýšení cen oděvů o 0,7 %. Z potravin byly vyšší hlavně ceny chleba o 1,7 %, sýrů o 1,6 %, luštěnin o 1,6 %, polévek a omáček o 1,9 % a kávy o 3,8 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 0,5 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 0,9 % a tržní o 0,4 %. V dopravě vzrostly ceny dopravních služeb o 0,6 %. V oddíle rekreace a kultura byly vyšší sezónní ceny dovolených s komplexními službami o 1,3 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,4 %, ceny služeb vzrostly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu stejně jako v červenci o 1,7 %. Tento vývoj byl výsledkem zpomalení cenového růstu zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a naopak jeho zrychlení především v oddíle doprava. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se prohloubil pokles cen zeleniny a ovoce. Ceny zeleniny klesly o 18,2 % (v červenci o 12,7 %) a ceny ovoce o 7,3 % (v červenci o 4,2 %). U olejů a tuků zmírnil cenový růst na 13,5 % (ze 14,7 % v červenci). V dopravě zrychlil růst cen zejména vlivem pohonných hmot, jejichž ceny byly v srpnu meziročně vyšší o 9,9 % (v červenci o 7,8 %). Ceny dopravních služeb vzrostly o 1,7 % (v červenci o 1,2 %).

Největší vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddíle bydlení, zatímco vliv cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje mírně oslabil. V bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 11,5 %, elektřiny o 4,8 %, vodného o 6,2 %, stočného o 5,8 %, tepla a teplé vody o 1,6 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 3,3 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 9,0 % a tržní o 0,8 %. U potravin byl i nadále výrazný růst cen některých položek. Ceny běžného pečiva vzrostly o 33,7 %, chleba o 25,9 %, mouky o 42,4 %, jedlých olejů o 20,6 %, cukru o 27,3 %, kakaa o 15,7 %, kávy o 26,2 %.

Nižší než loni byly ceny v oddíle odívání a obuv vlivem poklesu cen oděvů o 2,2 % a obuvi o 0,7 %. Pokračoval meziroční pokles cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost (o 5,0 %). V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 12,5 %. V oddíle rekreace a kultura byly i nadále nižší ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat (o 12,0 %). Ceny dovolených s komplexními službami byly o 2,7 % nižší než loni.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 % a ceny služeb o 1,0 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 101,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 1,9 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červenci 2,9 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v červnu. Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku (o 5,3 %) a Rumunsku (o 4,9 %). V Německu zrychlil cenový růst v červenci na 2,6 % (ze 2,4 % v červnu). Na Slovensku zpomalil růst HICP na 3,8 % (ze 4,1 % v červnu). Podle předběžných výpočtů klesl v srpnu 2011 HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně vzrostl o 2,1 % (v červenci o 1,9 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za srpen 2011 je 2,5 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-11 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 10. 10. 2011  • cisc090911.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz