Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2013

Meziroční inflace mírně zpomalila

09.09.2013
Kód: r-7101-13
 
Spotřebitelské ceny klesly v srpnu proti červenci o 0,2 %. Tento pokles ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil v srpnu na 1,3 % (z 1,4 % v červenci).

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen ovlivnilo především snížení cen zeleniny o 13,9 %, z toho cen brambor o 24,2 % a plodové zeleniny o 30,0 %. Ceny ovoce klesly o 1,9 %, z toho ceny peckovin a bobulovin o 23,2 %. Mírně (v rozmezí 1,1 až 1,4 %) se snížily ceny jedlých olejů, luštěnin, čokolády a čokoládových výrobků, nečokoládových cukrovinek, kakaa, kávy, čaje. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 0,9 % a obuvi o 1,0 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen působilo především zvýšení cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák vlivem vyšších cen tabákových výrobků o 1,1 %. V oddíle rekreace a kultura vzrostly sezónní ceny dovolených s komplexními službami o 2,1 %. V oddíle pošty a telekomunikace se zvýšily ceny poštovních služeb o 19,8 %. Ceny pohonných hmot byly vyšší o 0,7 %. Finanční služby vzrostly o 0,8 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,4 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 1,3 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v červenci. Zpomalení cenového růstu ovlivnily zejména ceny v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot přešly v srpnu v pokles o 0,7 % z růstu o 1,8 % v červenci. Důvodem byl jejich výrazný meziměsíční růst v srpnu 2012.

Rozhodující vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny mouky vzrostly o 20,1 %, vepřového masa o 7,1 %, mléka o 11,6 %, sýrů o 7,3 %, másla o 13,4 %, ovoce o 11,2 %, brambor o 103,4 %. Další významnější vliv měly ceny v oddíle bydlení a ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák. V bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 2,2 %, vodné o 6,6 %, stočné o 7,1 %, ceny elektřiny o 3,3 %, tepla a teplé vody o 3,9 %. Ceny zemního plynu byly meziročně nižší o 6,9 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny lihovin o 3,0 %, vína o 3,6 %, piva o 4,7 %, tabákových výrobků o 3,0 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působil pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace, kde ceny telefonických a telefaxových služeb klesly o 11,2 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 3,3 %. V dopravě byly nižší ceny osobních automobilů o 2,5 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,7 % a ceny služeb o 0,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,5 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 2,0 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 28 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červenci stejně jako v červnu 1,7 %. Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku (o 3,9 %). Naopak v Řecku došlo v červenci k meziročnímu poklesu cen o 0,5 %. V Německu byl růst cen v červenci stejný jako v červnu, tj. 1,9 %. Na Slovensku došlo v červenci k mírnému zpomalení cenového růstu na 1,6 % z 1,7 % v červnu. Podle předběžných výpočtů klesl v srpnu 2013 HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně vzrostl o 1,2 % (v červenci o 1,4 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za srpen 2013 je 1,3 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).
________________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 7101-13 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9. 10. 2013  • cisc090913.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.09.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz