Indexy spotřebitelských cen - inflace - září 2012

Ceny pohonných hmot dále rostly

09.10.2012
Kód: r-7101-12
 
Spotřebitelské ceny klesly v září proti srpnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo snížení cen především v oddíle rekreace a kultura, které bylo z větší části eliminováno zvýšením cen v oddílech doprava, odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 3,4 % (ze 3,3 % v srpnu).

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura ovlivnilo podobně jako v minulých letech hlavně snížení cen dovolených s komplexními službami o 13,2 % v důsledku končící letní sezóny. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 1,3 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 0,5 %. Z potravin se snížily zejména ceny vajec a sýrů shodně o 1,3 %, jogurtů o 1,5 %, másla o 5,6 %.

Opačný vliv na celkovou hladinu spotřebitelských cen mělo zvýšení cen v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot vzrostly meziměsíčně o 2,6 %. Průměrné měsíční ceny benzínu Natural 95 (38,23 Kč/l) i motorové nafty (37,20 Kč/l) dosáhly v září svého historického maxima. Na zvyšování cenové úrovně působilo i zvýšení cen oděvů o 2,2 % a obuvi o 2,7 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly hlavně ceny masa o 1,9 %, z toho ceny vepřového masa o 4,1 %. Ceny mouky byly vyšší o 3,0 % a ceny ovoce o 0,6 %. V souvislosti se zahájením nového školního roku vzrostly poplatky v mateřských školách o 2,4 %, ve školních družinách o 5,1 %, v základních uměleckých školách o 1,8 % a za výuku cizích jazyků o 2,0 %. Podobně v oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny ve školních jídelnách o 1,6 % a za ubytování v internátech o 1,0 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,4 % a ceny služeb klesly o 0,7 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 3,4 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v srpnu. Zrychlení cenového růstu způsobily zejména ceny v oddíle doprava v důsledku zvýšení cen pohonných hmot o 9,6 % ze 6,5 % v srpnu.

Největší vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen v září měly i nadále ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva a ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení byly vyšší ceny zemního plynu o 14,0 %, elektřiny o 4,2 %, vodného o 12,0 %, stočného o 10,5 %, tepla a teplé vody o 8,6 %. Čisté nájemné vzrostlo o 4,5 %, z toho regulované o 10,9 % a tržní o 1,6 %. Z potravin vzrostly ceny masa o 9,8 %, z toho vepřového o 13,9 % a hovězího o 12,9 %. Ceny vajec se zvýšily o 45,7 %, jogurtů o 12,5 %, ovoce o 14,1 %, zeleniny o 13,9 %, kakaa o 16,0 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 4,5 % a obuvi o 3,3 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 5,6 %, nástrojů a potřeb pro dům a zahradu o 5,9 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny mobilních telefonů o 9,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,8 % a ceny služeb o 3,0 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 103,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v září 3,2 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v srpnu 2,7 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v červenci. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 6,0 %) a nejméně ve Švédsku (o 0,9 %). V Německu zrychlil růst cen na 2,2 % z 1,9 % v červenci. Na Slovensku vzrostly ceny v srpnu stejně jako v červenci o 3,8 %. Podle předběžných výpočtů klesl v září 2012 HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně vzrostl o 3,5 % (v srpnu o 3,4 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za září 2012 je 2,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
______________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2012


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-12 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2012  • cisc100912.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz