Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2011

Ceny čerstvé zeleniny výrazně klesly

12.07.2011
Kód: r-7101-11
 Spotřebitelské ceny klesly meziměsíčně v červnu proti květnu o 0,2 %. Tento pokles ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil na 1,8 % ze 2,0 % v květnu.


* * *

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen o 0,2 % ovlivnil pokles cen zeleniny o 14,9 %, z toho ceny rajčat klesly o 37,4 %, salátových okurek o 34,6 %, paprik o 41,1 %, hlávkového zelí o 24,4 % a květáku o 32,1 %. Atypický vývoj zaznamenaly ceny brambor, které v minulých letech v červnu výrazně rostly vlivem přechodu spotřeby ze starých na rané brambory, zatímco letos ceny meziměsíčně o 13,5 % klesly. Ceny ovoce klesly o 4,9 %, z toho nejvíce u broskví o 39,5 % a červených melounů o 35,0 %. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 1,4 % a obuvi o 1,6 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly nižší ceny lihovin o 1,4 %, vína o 1,2 % a piva o 2,0 %. Ceny pohonných hmot po třech měsících růstu klesly v červnu o 0,8 %.

Na zvyšování cenové úrovně působilo zejména zvýšení cen zemního plynu o 7,7 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 0,1 %, v tom regulované bylo vyšší o 0,8 % a tržní kleslo o 0,3 %. V oddíle rekreace a kultura vzrostly sezónní ceny dovolených s komplexními službami o 2,8 %. Z potravin se zvýšily hlavně ceny chleba o 1,1 %, cukru o 3,1 %, kávy o 8,4 %, minerálních a stolních vod o 3,7 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,4 %, ceny služeb vzrostly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 1,8 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v květnu. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo hlavně v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny zeleniny z růstu o 6,2 % v květnu přešly v pokles o 12,3 % v červnu. Ceny plodové zeleniny klesly o 36,5 % (v květnu o 14,5 %). Ceny brambor byly v červnu meziročně nižší o 15,6 %, zatímco v květnu byly o 53,9 % vyšší než loni. Důvodem byl naprosto rozdílný meziměsíční vývoj cen brambor v červnu 2011 a v červnu 2010. Mírné zpomalení růstu cen nastalo v dopravě zejména v důsledku cen pohonných hmot, jejichž růst zmírnil na 7,9 % (z 9,3 % v květnu).

Ceny potravin a nealkoholických nápojů si i v červnu zachovaly největší vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen, který však díky cenám zeleniny oslabil. Ceny běžného pečiva vzrostly o 34,6 %, chleba o 20,7 %, mouky o 38,7 %, mléka o 16,1 %, másla o 19,2 %, jedlých olejů o 25,0 %, cukru o 28,7 %. Druhý největší vliv na celkovou úroveň spotřebitelských cen, který v červnu zesílil zvýšením cen zemního plynu o 13,9 % (z 5,8 % v květnu), měly ceny v oddíle bydlení. Ceny elektřiny byly vyšší o 4,8 %, vodného o 6,2 %, stočného o 5,8 %, tepla a teplé vody o 1,7 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 2,5 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 6,7 % a tržní o 0,7 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly vyšší ceny lihovin o 3,1 %, vína o 5,0 % a tabákových výrobků o 3,4 %.

Nižší než loni byly i nadále ceny v oddíle odívání a obuv vlivem poklesu cen oděvů o 3,7 %. Pokračoval meziroční pokles cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost (o 4,4 %), zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti (o 2,0 %), audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat (o 11,3 %) a cen mobilních telefonů (o 11,0 %). Z potravin klesly zejména ceny rýže o 3,7 %, vajec o 11,9 %, citrusů o 14,0 %, banánů o 22,7 %, peckovin a bobulovin o 5,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,4 % a ceny služeb o 1,0 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 102,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 1,9 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v květnu 3,2 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v dubnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 8,5 %) a Estonsku (o 5,5 %). V Německu zpomalil cenový růst na 2,4 % (ze 2,7 % v dubnu). Na Slovensku růst HICP zrychlil na 4,2 % (ze 3,9 % v dubnu). Podle předběžných výpočtů klesl v červnu 2011 HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 %, meziročně zmírnil na 1,9 % (ze 2,0 % v květnu). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červen 2011 je 2,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2011Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz

Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-11 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 9. 8. 2011  • cisc071211.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz