Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2011

Průměrná míra inflace v roce 2011 byla 1,9 %

09.01.2012
Kód: r-7101-11
 
Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v prosinci proti listopadu o 0,4 %. Tento růst způsobilo především další meziměsíční zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které bylo v prosinci (s výjimkou května) nejvyšší v roce 2011. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %. Průměrná meziroční míra inflace v roce 2011 byla 1,9 %.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen zaznamenala většina druhů potravin. Ceny pekárenských výrobků a obilovin vzrostly o 1,0 %, masa o 1,1 %, ryb o 0,9 %, vajec o 3,4 %, mléka o 2,3 %, sýrů o 3,4 %, jogurtů o 2,9 %, ostatních mléčných výrobků o 2,5 %, olejů a tuků o 2,8 %, čokolády a čokoládových výrobků o 1,7 %, nealkoholických nápojů o 1,3 %. V bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 3,3 %. Růst cen v oddíle zdraví způsobilo zvýšení poplatku za pobyt ve zdravotnických zařízeních. V dopravě vzrostla průměrná cena motorové nafty o 0,7 %, čímž dosáhla v prosinci 2011 svého historického maxima (35,58 Kč/l). Ceny kolejové osobní dopravy se zvýšily v průměru za měsíc prosinec o 2,8 %.

Na snižování cenové úrovně působil zejména pokles cen oděvů o 2,3 % a obuvi o 1,1 %. Ceny alkoholických nápojů klesly o 1,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb o 0,4 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v listopadu. Zpomalení cenového růstu nastalo zejména v oddíle doprava, kde růst cen pohonných hmot zpomalil na 7,2 % (z 12,0 % v listopadu). Důvodem bylo výrazné meziměsíční zvýšení cen pohonných hmot (o 4,6 %) v prosinci 2010.

Dominantní vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 22,2 %, elektřiny o 4,8 %, vodného o 6,2 %, stočného o 5,8 %, tepla a teplé vody o 1,9 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 4,6 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 11,8 % a tržní o 1,5 %. Z potravin byly vyšší ceny chleba o 13,6 %, běžného pečiva o 17,8 %, mouky o 10,1 %, vajec o 21,2 %, mléka o 11,7 %, jedlých olejů o 17,2 %, cukru o 37,4 %, kakaa o 18,0 %, kávy o 30,9 %.

Na snižování meziročního růstu nejvíce působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 3,6 %. Pokles cen v oddíle rekreace a kultura ovlivnilo především snížení cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 9,9 %. Pokračoval meziroční pokles cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost (o 4,6 %). V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 7,0 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,0 % a ceny služeb o 1,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,7 %.

Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2011 proti průměru roku 2010 byla 1,9 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v roce 2010.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 3,4 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v říjnu. Nejvíce vzrostly ceny ve Velké Británii a na Slovensku (shodně o 4,8 %) a nejméně ve Švédsku (o 1,1 %). V Německu zpomalil růst cen v listopadu na 2,8 % (ze 2,9 % v říjnu). Podle předběžných výpočtů vzrostl v prosinci 2011 HICP v ČR meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 2,8 % (v listopadu o 2,9 %), průměrný meziroční přírůstek v roce 2011 byl 2,1 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2011 je 2,8 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

Na základě standardní revize výpočtů cenových indexů budou od ledna 2012 počítány indexy spotřebitelských cen na nových vahách za rok 2010. Přitom se mění váhy všech položek spotřebního koše. Indexy dosud vypočítávané k technickému základu prosinec 2009 = 100 budou nahrazeny novým technickým základem prosinec 2011 = 100. Takto vypočtené indexy budou na všech úrovních používané klasifikace CZ-COICOP řetězeny k dosavadním cenovým indexům se základem rok 2005 =100, čímž bude zajištěno pokračování současné časové řady.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2011


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138 , e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-11 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 16. 2. 2012  • cisc010912.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz