Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2015

Meziroční index spotřebitelských cen dále mírně rostl

09.07.2015
Kód: 012024-15
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v červnu proti květnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,8 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v květnu a nejvíce od prosince 2013.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura způsobilo zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními službami o 5,2 %. V oddíle doprava pokračovalo čtvrtý měsíc zvyšování cen pohonných hmot, které v červnu činilo 0,8 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny piva o 3,9 %, ceny lihovin klesly o 1,9 %. V oddíle zdraví se zvýšily ceny léčiv o 0,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny drogistického zboží pro osobní hygienu o 0,8 % a pojištění o 1,0 %. Ceny potravin a nealkoholických nápojů se jako celek ve srovnání s květnem nezměnily, ale některé druhy potravin zaznamenaly výrazné cenové pohyby. To se týkalo zejména cen brambor, které byly vlivem zvýšené nabídky raných brambor na trhu meziměsíčně vyšší o 45,2 %. Ceny běžného pečiva vzrostly o 3,5 %, mouky o 3,8 %, ovoce o 6,3 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v červnu působil především pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 0,5 % a obuvi o 0,2 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny telefonických a telefaxových služeb o 0,2 % a mobilních telefonů o 0,7 %. Z potravin klesly zejména ceny plodové zeleniny o 26,4 %, vajec o 6,5 %, mléka o 5,8 %, másla o 2,4 %, rostlinných tuků o 4,5 %, cukru o 6,2 %.

Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce května a ceny služeb vzrostly o 0,4 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 0,8 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v květnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny alkoholických nápojů vzrostly v červnu o 1,9 % (v květnu o 0,6 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje přešly ceny v červnu v růst o 0,6 % z poklesu o 0,3 % v květnu. Na tomto vývoji se podílely zejména ceny zeleniny, které byly v červnu vyšší o 7,6 % (v květnu o 6,6 %) vlivem cen brambor, jejichž ceny v červnu vzrostly meziročně o 19,5 % (v květnu pokles o 25,9 %). Ceny ovoce se zvýšily o 10,9 % (v květnu o 3,4 %). U chleba a běžného pečiva se zmírnil pokles cen v červnu na 1,3 %, resp. 1,1 % ze 3,1 %, resp. 6,1 % v květnu. Podobně ceny sýrů klesly v červnu o 4,8 % (v květnu o 6,0 %) a ceny jogurtů z poklesu o 1,6 % v květnu přešly v růst o 5,0 % v červnu. Ke zpomalení meziročního růstu cen došlo v oddíle ostatní zboží a služby zejména vlivem cen osobní péče, které byly v červnu vyšší pouze o 0,1 % (v květnu o 2,2 %) v důsledku vyššího meziměsíčního růstu v červnu 2014 než v červnu 2015.

Největší vliv na zvyšování cenové hladiny měly v červnu ceny v oddíle alkoholické nápoje
a tabák vlivem zvýšení cen tabákových výrobků o 8,7 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny zemního plynu o 4,5 %, vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 1,4 %, tepla o 2,4 %. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,3 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 1,5 % a obuvi o 8,1 %. Růst cen v oddíle rekreace a kultura ovlivnilo zejména zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 6,6 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 1,7 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 2,7 % a ceny finančních služeb o 7,5 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny nadále působil pokles cen v oddílech doprava, zdraví (vliv zrušení regulačních poplatků), pošty a telekomunikace. V oddíle doprava klesly ceny zejména vlivem cen pohonných hmot, které byly v červnu nižší o 9,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,8 % a ceny služeb o 1,0 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 0,5 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v květnu 0,3 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v dubnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku a na Maltě (shodně o 1,3 %). Naopak pokles cen nastal v osmi zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (−1,7 %) a v Řecku (−1,4 %). Na Slovensku klesly ceny v květnu stejně jako v dubnu o 0,1 %. V Německu ceny vzrostly o 0,7 % (v dubnu o 0,3 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v červnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 0,9 % (v květnu o 0,7 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červen 2015 je 0,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).


1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail:
pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-15 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 10. 8. 2015

 


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2015

  • cisc070915.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz