Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2020

Meziroční růst cen mírně zrychlil

10.03.2020
Kód: 012024-20
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru proti lednu o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením cen v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 3,7 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v lednu.


Meziměsíční srovnání

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura byl způsoben především zvýšením cen dovolených s komplexními službami o 5,6 %. V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti vzrostly zejména ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 2,4 %, nábytku a bytového zařízení o 1,2 %, zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 1,5 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 1,9 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly především ceny zeleniny o 3,3 %, nealkoholických nápojů o 2,0 %, ovoce o 1,9 % a uzenin o 1,6 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v únoru působil pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly nižší ceny vína o 6,4 %, piva o 3,8 % a lihovin o 2,8 %. Z potravin klesly především ceny polotučného trvanlivého mléka o 4,3 %, vajec o 4,1 % a másla o 3,3 %.

Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce ledna a ceny služeb vzrostly o 0,6 %.

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 3,7 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v lednu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů vzrostly o 4,8 % (v lednu o 1,4 %) a obuvi o 3,8 % (v lednu o 1,5 %). V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti byly vyšší zejména ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 1,9 % (v lednu o 0,1 %) a ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 5,3 % (v lednu o 2,9 %). Ke zpomalení meziročního cenového růstu došlo v únoru v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny pekárenských výrobků a obilovin v únoru vzrostly o 2,3 % (v lednu o 4,0 %), zeleniny o 2,9 % (v lednu o 7,1 %), z toho ceny brambor v únoru meziročně klesly o 6,7 % (v lednu růst o 5,1 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v únoru největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 4,3 %, vodného o 5,3 %, stočného o 4,5 %, elektřiny o 9,7 % a zemního plynu o 0,4 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší ceny vepřového masa o 17,6 %, uzenin o 14,4 %, ovoce o 19,3 % a cukru o 15,3 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 7,0 %, piva o 2,3 % a tabákových výrobků o 2,7 %. V oddíle doprava byly ceny vyšší o 2,7 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 5,6 % a ceny ubytovacích služeb o 5,7 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny telefonních a faxových služeb o 3,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,5 % a ceny služeb o 4,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,7 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v únoru 3,0 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1]) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v lednu 1,7 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v prosinci. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 4,7 %) a nejméně v Itálii (o 0,4 %). Na Slovensku byly ceny v prosinci i v lednu vyšší o 3,2 %. V Německu cenový růst v lednu zrychlil na 1,6 % z 1,5 % v prosinci. Podle předběžných výpočtů vzrostl v únoru HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 3,7 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za únor 2020 je 1,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

* * *

 Od ledna 2020 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které vycházejí z výdajů domácností v roce 2018. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

 

Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš.
_____________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-20 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 14. 4. 2020


[1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

 • cisc031020.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Tiskové sdělení: Meziroční růst cen mírně zrychlil
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.03.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz