Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2011

Růst cen pohonných hmot pokračoval

10.05.2011
Kód: r-7101-11
 
Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v dubnu proti březnu o 0,3 %. Tento růst ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddílech odívání a obuv, potraviny a nealkoholické nápoje, doprava. Meziročně se zvýšily spotřebitelské ceny v dubnu o 1,6 % (v březnu o 1,7 %).


* * *

Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,3 % ovlivnilo zejména zvýšení cen oděvů o 2,1 % a obuvi o 5,6 %. Pokračovalo, i když mírnějším tempem než v březnu, zvyšování cen pohonných hmot, které v dubnu činilo 1,7 %. Průměrná měsíční cena benzinu Natural 95 (34,86 Kč/l) zaznamenala další zvýšení svého historického maxima. Průměrná měsíční cena motorové nafty (34,42 Kč/l) byla ve své historii vyšší pouze ve dvou měsících, a to v červnu a červenci 2008. Růst cen potravin ovlivnilo zvýšení cen zeleniny o 2,8 %, cukru o 14,8 %, vajec o 10,3 %, sýrů o 1,8 %, drůbeže o 2,1 %, chleba o 2,1 %, běžného pečiva o 1,9 %. Poštovní služby zdražily o 1,8 %.

Na snižování cenové úrovně působil zejména pokles cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny vína klesly o 3,0 % a piva o 1,5 %. Nižší než minulý měsíc byly ceny ovoce o 6,0 % a nealkoholických nápojů o 2,6 %. Snížily se i ceny mobilních telefonů o 2,3 %, foto-kino přístrojů o 1,7 %, nosných médií pro záznam obrazu a zvuku o 1,5 %, květin a výrobků z květin o 2,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb se nezměnily.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 1,6 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v březnu. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo zejména v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde zmírnil růst cen vína na 3,5 % (ze 7,4 % v březnu). Mírné zpomalení meziročního cenového růstu nastalo i v oddíle bydlení v důsledku snížení růstu cen zemního plynu na 5,8 % (z 9,2 % v březnu). Růst cen pohonných hmot zpomalil meziročně na 10,1 % (z 10,7 % v březnu). Důvodem byl vyšší meziměsíční růst v dubnu 2010 než v dubnu 2011. Ceny automobilů byly v dubnu nižší o 5,3 % (v březnu o 4,5 %).

Největší vliv na růst celkové úrovně spotřebitelských cen, který v dubnu ještě mírně posílil, měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Vyšší než loni byly zejména ceny běžného pečiva o 17,7 %, mouky o 30,3 %, těstovin o 12,8 %, mléka o 13,0 %, másla o 18,3 %, jedlých olejů o 23,6 %, brambor o 50,9 %, cukru o 16,6 %, kakaa o 14,4 %, kávy o 10,5 %. Druhý největší vliv na celkový růst cenové hladiny měly ceny bydlení, kde vzrostly ceny elektřiny o 4,8 %, tepla a teplé vody o 2,1 %, vodného o 6,2 %, stočného o 5,8 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 2,1 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 4,6 % a tržní o 1,0 %.

Nižší než loni byly i nadále ceny v oddíle odívání a obuv vlivem poklesu cen oděvů o 2,5 %, zatímco ceny obuvi byly vyšší o 1,2 %. Z potravin klesly zejména ceny rýže o 8,2 %, vajec o 10,4 %, peckovin a bobulovin o 13,7 %, plodové zeleniny o 25,9 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti se snížily zejména ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 3,8 % a ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 1,9 %. Pokračoval meziroční pokles cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat (o 10,7 %) a cen mobilních telefonů (o 12,9 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,9 % a ceny služeb o 1,0 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 101,7 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 1,8 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v březnu 3,1, což je o 0,2 procentního bodu více než v únoru. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 8,0 %) a Estonsku (o 5,1 %). V Německu zrychlil cenový růst na 2,3 % (ze 2,2 % v únoru). Také na Slovensku růst HICP zrychlil na 3,8 % (ze 3,5 % v únoru). Podle předběžných výpočtů vzrostl v dubnu 2011 HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 %, meziročně zpomalil na 1,6 % (z 1,9 % v březnu). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2011 je 2,8 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-11 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 9. 6. 2011  • cisc051011.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz