Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2015

Ceny pohonných hmot dále klesaly

09.11.2015
Kód: 012024-15
 

Spotřebitelské ceny zůstaly v říjnu na úrovni měsíce září (meziměsíční změna 0,0 %). Tento vývoj ovlivnil zejména pokles cen v oddíle doprava, který byl kompenzován zvýšením cen v oddíle odívání a obuv. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,2 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v září.


Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle doprava způsobilo již třetí měsíc trvající snižování cen pohonných hmot, které v říjnu činilo 3,0 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (30,54 Kč/l) byla v říjnu nejnižší od února 2015, cena motorové nafty (29,86 Kč/l) dokonce od března 2010. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje klesly zejména ceny ovoce o 1,8 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,5 %, drůbeže o 1,2 %, ryb o 2,2 %, sýrů o 2,0 %, jogurtů o 1,5 %, másla o 2,6 %, cukru o 3,3 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo snížení cen čisticích a úklidových prostředků o 4,1 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly nižší ceny piva o 0,6 % a tabákových výrobků o 0,2 %. V oddíle zdraví se snížily ceny lázeňských pobytů o 4,5 %.

Meziměsíční zvýšení spotřebitelských cen v oddíle odívání a obuv ovlivnilo zvýšení cen oděvů o 3,3 % a obuvi o 5,0 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny čistého nájemného o 0,3 % a tuhých paliv o 0,8 %. V oddíle ostatní zboží a služby se zvýšily ceny kosmetického zboží o 0,9 %. Z potravin byly vyšší zejména ceny brambor o 4,8 %, kávy o 2,9 %, kakaa o 1,1 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 %, zatímco ceny služeb o 0,1 % vzrostly.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 0,2 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v září. Tento vývoj ovlivnilo jednak zpomalení meziročního cenového růstu v oddíle alkoholické nápoje a tabák, jednak prohloubení poklesu cen v oddíle doprava a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V oddíle alkoholické nápoje a tabák zmírnil růst cen alkoholických nápojů na 1,2 % (z 1,6 % v září) a tabákových výrobků na 8,0 % (z 8,5 % v září). V oddíle doprava pokračoval pokles cen pohonných hmot, který v říjnu dosáhl 17,2 % (v září 15,1 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje klesly v říjnu ceny chleba o 3,2 % (v září o 1,5 %), drůbeže o 4,5 % (v září o 3,4 %), vajec o 7,4 % (v září o 3,5 %), mléka o 15,6 % (v září o 13,3 %), sýrů o 12,9 % (v září o 11,3 %), jogurtů o 6,5 % (v září o 0,8 %), másla o 7,9 % (v září o 5,6 %). Vliv mělo i zpomalení růstu cen ovoce na 4,1 % z 5,7 % v září.

Na zvyšování cenové hladiny měly v říjnu nadále největší vliv (i přes jeho oslabení) ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení a v oddíle rekreace a kultura. V oddíle bydlení vzrostly ceny vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 0,9 %, tepla o 2,3 %. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,6 %. V oddíle rekreace a kultura byly vyšší ceny dovolených s komplexními službami o 7,4 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny obuvi o 6,6 % a ceny oděvů o 1,7 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 1,5 % a ubytovacích služeb o 0,4 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 2,4 % a ceny finančních služeb o 2,3 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny působil nadále nejvíce pokles cen v oddíle doprava vlivem vývoje cen pohonných hmot. Snižující vliv měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, i když ceny některých potravin výrazně vzrostly. To se týkalo zejména brambor, jejichž ceny byly v říjnu meziročně vyšší o 85,5 %. Pokračoval pokles cen v oddílech zdraví (vliv zrušení regulačních poplatků), pošty a telekomunikace.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 % a ceny služeb vzrostly o 0,9 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,2 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v říjnu 0,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1]) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v září −0,1 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v srpnu. Pokles cen nastal v sedmnácti zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (−1,9 %) a v Rumunsku (−1,5 %). Naopak nejvíce vzrostly ceny na Maltě (o 1,6 %) a v Belgii, Portugalsku, Švédsku shodně o 0,9 %. Na Slovensku klesly ceny v září o 0,5 % (v srpnu o 0,2 %). V Německu přešly ceny ze srpnového růstu o 0,1 % v pokles o 0,2 % v září. Podle předběžných výpočtů byla v říjnu meziměsíční změna HICP v ČR 0,0 % a meziroční růst zůstal stejný jako v srpnu a září, tj. 0,2 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za říjen 2015 je 0,0 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

________________________________
[1]) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail:
pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-15 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 9. 12. 2015

 

  • cisc110915.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz