Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2018

Ceny pohonných hmot dále rostly

11.07.2018
Kód: 012024-18
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v červnu oproti květnu o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen v červnu zrychlil na 2,6 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v květnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle bydlení způsobily zejména vyšší ceny elektřiny o 2,3 %. V oddíle doprava pokračoval třetí měsíc růst cen pohonných hmot a olejů, který v červnu činil 3,3 %. Průměrná cena motorové nafty (32,36 Kč/l) byla nejvyšší od července 2015, cena benzinu Natural 95 (33,12 Kč/l) dokonce od prosince 2014. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly především ceny ve skupině mléko, sýry, vejce, kde byly ceny sýrů a tvarohů vyšší o 1,7 % a ceny vajec o 5,0 %. Růst cen nastal i u dalších potravin. Ceny ovoce byly vyšší o 1,7 %, zeleniny o 0,8 %, z toho ceny brambor o 28,3 % (částečně vlivem přechodu nabídky trhu z pozdních na rané brambory). Ceny nealkoholických nápojů vzrostly o 0,8 % a ceny másla o 4,3 %. Zvýšení spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura bylo způsobeno růstem sezónních cen dovolených s komplexními službami o 3,7 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v červnu měl vliv především pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů i obuvi klesly shodně o 0,7 %. Snížení cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácností ovlivnil zejména pokles cen zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 1,0 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák klesly ceny piva o 1,9 % a ceny lihovin o 0,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb o 0,4 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 2,6 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v květnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot a olejů v červnu vzrostly o 10,5 % (v květnu o 4,9 %). V oddíle bydlení došlo ke zvýšení cenové hladiny zejména důsledkem vyššího meziročního růstu cen elektřiny o 5,1 % (v květnu o 2,8 %) a cen nájemného z bytu o 3,1 % (v květnu o 2,9 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v červnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde byly vyšší ceny vodného o 1,8 % a stočného o 1,3 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly ceny vajec meziročně vyšší o 18,1 %, másla o 10,9 %, ovoce o 7,8 %, zeleniny o 8,5 %, z toho ceny brambor o 7,9 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle doprava (nárůst o 4,6 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 5,2 %, vína o 2,9 %, piva o 1,6 % a tabákových výrobků o 3,7 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působily v červnu ceny v oddíle pošty a telekomunikace, zejména vlivem nižších cen telefonních a faxových služeb o 1,7 %. Pokles cen nastal též v oddíle odívání a obuv vlivem nižších cen oděvů o 1,7 %. V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 0,8 % a ceny tepla a teplé vody o 0,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3 % a ceny služeb o 2,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,5 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 2,3 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1]) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v květnu 2,0 %, což je o 0,5 procentního bodu více než v dubnu. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,6 %) a nejméně v Irsku a v Řecku (o 0,7 %, resp. o 0,8 %). Na Slovensku cenový růst v květnu zpomalil na 2,7 % z 3,0 % v dubnu. V Německu byly ceny vyšší o 2,2 % (v dubnu o 1,4 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v červnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 2,4 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červen 2018 je 2,0 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

_____________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-18 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-18 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-18 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 9. 8. 2018[1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2018

 • cisc071118.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstku – meziměsíčního, jádrová inflace)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Vyjádření Pavly Šedivé, oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.07.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz