Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2013

Meziroční růst spotřebitelských cen se nezměnil

09.04.2013
Kód: r-7101-13
 
Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu proti únoru o 0,1 %. Toto zvýšení ovlivnil růst cen zejména v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen byl v březnu stejný jako v únoru, tj. 1,7 %.

Meziměsíční zvýšení spotřebitelských cen ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje především v důsledku vyšších cen zeleniny o 6,6 %, z toho cen brambor o 11,8 %. Ceny chleba vzrostly o 2,5 %, mléka o 1,6 %, jogurtů o 3,3 %, nealkoholických nápojů o 3,4 %. Ceny pohonných hmot po výrazném zvýšení v únoru vzrostly v březnu o 0,7 %.

Na snižování úrovně spotřebitelských cen působil pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde klesly ceny dovolených s komplexními službami o 4,1 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se snížily ceny lihovin o 3,2 %. V oddíle pošty a telekomunikace byly nižší ceny telefonických a telefaxových služeb o 0,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,3 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu stejně jako v únoru o 1,7 %. Cenový vývoj byl u většiny oddílů spotřebního koše v obou měsících stejný nebo téměř stejný. Ke zpomalení cenového růstu došlo v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zejména vlivem meziročního poklesu cen vajec o 29,3 % z únorového růstu o 17,1 %. Důvodem bylo výrazné meziměsíční zvýšení cen vajec v březnu 2012 (o 65,3 %). Zmírnění cenového růstu nastalo i u pekárenských výrobků a obilovin, masa, kakaa, kávy.

Rozhodující vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddíle bydlení a ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 2,5 %, vodné o 6,7 %, stočné o 7,2 %, ceny zemního plynu o 2,1 %, elektřiny o 3,3 %, tepla a teplé vody o 5,0 %. Z potravin vzrostly nejvíce ceny mouky (o 19,8 %), vepřového masa (o 8,5 %), ryb (o 11,0 %), ovoce (o 10,5 %), brambor (o 51,6 %). V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny piva o 7,4 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působily zejména ceny v oddíle pošty a telekomunikace vlivem poklesu cen telefonických a telefaxových služeb o 4,4 % a cen mobilních telefonů o 13,7 %. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 3,7 % a obuvi o 3,6 %. V dopravě byly nižší ceny pohonných hmot o 0,9 % a osobních automobilů o 3,4 %.

Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly shodně o 1,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 2,8 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v únoru 2,0 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v lednu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 4,8 %) a nejméně v Řecku (o 0,1 %). V Německu zmírnil růst cen v únoru na 1,8 % z 1,9 % v lednu. Na Slovensku došlo v únoru ke zpomalení cenového růstu na 2,2 % ze 2,5 % v lednu. Podle předběžných výpočtů byl v březnu 2013 meziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,1 % a meziroční 1,5 % (v únoru 1,8 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za březen 2013 je 1,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

_______________________________________________________________________
1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2013


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odbo ru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-13 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2013  • cisc040913.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz