Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2012

Ceny potravin po sedmi měsících klesly

10.05.2012
Kód: r-7101-12
 
Celková hladina spotřebitelských cen se v dubnu proti březnu nezměnila. Meziměsíční vývoj spotřebitelských cen byl výsledkem poklesu cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (po sedmi měsících nepřetržitého růstu), který byl kompenzován zvýšením cen v oddílech odívání a obuv, doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil na 3,5 % (z 3,8 % v březnu).

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo snížení cen řady potravin, z toho nejvíce pokles cen vajec o 19,8 % a zeleniny o 5,6 %. Ceny běžného pečiva klesly o 4,3 %, mouky o 8,9 %, rýže o 1,6 %, mléka o 2,4 %, jogurtů o 4,3 %, másla o 3,9 %, cukru o 2,9 %. Z alkoholických nápojů klesly ceny lihovin o 3,7 % a vína o 1,5 %.

Opačný vliv na vývoj cenové hladiny mělo zvýšení cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů vzrostly o 3,1 % a obuvi o 6,6 %. V dopravě pokračoval již sedmý měsíc růst cen pohonných hmot, který činil v dubnu 1,5 %. Došlo k dalšímu překročení historické maximální ceny benzinu Natural 95 (37,62 Kč/l). Ve stravování a ubytování vzrostly ceny ubytovacích služeb o 1,6 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti se zvýšily ceny pracích prostředků o 3,0 %, čisticích a úklidových prostředků o 2,4 %. Ceny telefonických a telefaxových služeb byly vyšší o 0,6 %. Z potravin se zvýšily především ceny ovoce o 1,5 %, ryb o 2,6 % a masa o 0,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 % a ceny služeb o 0,1 % vzrostly.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 3,5 %, což je o 0,3 procentního bodu méně než v březnu. Zpomalení cenového růstu způsobily ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny vajec byly vyšší o 62,9 % (v březnu o 124,0 %), běžného pečiva o 12,2 % (v březnu o 19,4 %), chleba o 17,5 % (v březnu o 19,8 %), mléka o 1,4 % (v březnu o 4,7 %), jogurtů o 4,6 % (v březnu o 9,4 %), másla o 0,2 % (v březnu o 5,6 %), cukru o 6,8 % (v březnu o 26,3 %). Ceny zeleniny vč. brambor klesly o 16,3 % (v březnu o 8,9 %).

Dominantní vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen měly i nadále ceny v oddíle bydlení a přes snížení jejich vlivu i ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 25,1 %, elektřiny o 4,2 %, vodného o 12,0 %, stočného o 10,5 %, tepla a teplé vody o 8,2 %. Čisté nájemné bylo vyšší o 5,6 %, z toho regulované o 14,0 % a tržní o 1,9 %. V dopravě vzrostly ceny pohonných hmot a ceny dopravních služeb shodně o 7,6 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 4,3 %, z toho ve školních jídelnách o 7,4 %.

Na snižování meziročního cenového růstu nejvíce působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 4,0 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 4,4 %, bytového textilu o 1,9 %, nářadí, nástrojů a potřeb pro dům a zahradu o 6,0 %. V oddíle rekreace a kultura pokračoval pokles cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 8,0 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny mobilních telefonů o 6,6 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,9 % a ceny služeb o 3,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 103,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,6 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v březnu stejně jako v lednu a únoru 2,9 %. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 5,5 %) a nejméně ve Švédsku (o 1,1 %). V Německu zpomalil růst cen na 2,3 % (ze 2,5 % v únoru). Na Slovensku zpomalil cenový růst na 3,9 % (ze 4,0 % v únoru). Podle předběžných výpočtů se v dubnu 2012 HICP v ČR meziměsíčně nezměnil a meziročně vzrostl o 4,0 % (v březnu o 4,2 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2012 je 2,6 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

Na základě standardní revize cenových indexů jsou od ledna 2012 počítány indexy spotřebitelských cen na nových vahách, které vycházejí z výdajů domácností v roce 2010. Indexy dosud vypočítávané k technickému základu prosinec 2009 = 100 jsou počítány k novému technickému základu prosinec 2011 = 100. Takto vypočtené indexy jsou na všech úrovních používané klasifikace CZ-COICOP řetězeny k základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů rok 2005=100, ze které jsou počítány indexy k dalším cenovým základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100, index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.
________________________________
1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-12 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 11. 6. 2012  • cisc051012.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz