Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2013

Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil

09.07.2013
Kód: r-7101-13
 
Spotřebitelské ceny vzrostly v červnu oproti květnu o 0,4 %. Tento růst ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje . Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil v červnu na 1,6 % z 1,3 % v květnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen ovlivnilo především výrazné zvýšení cen brambor o 85,8 % vlivem přechodu nabídky trhu z pozdních na rané brambory. Ceny drůbeže vzrostly o 1,9 %, mléka o 3,4 %, jogurtů o 2,8 %, másla o 1,8 %, ovoce o 1,1 %, čokolády a čokoládových výrobků o 3,2 %. V oddíle rekreace a kultura byly vyšší sezónní ceny dovolených s komplexními službami o 4,6 %. V dopravě se zvýšily ceny pohonných hmot o 1,4 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen působil především pokles cen telefonických a telefaxových služeb o 2,6 % v oddíle pošty a telekomunikace. Z potravin klesly zejména ceny plodové zeleniny o 16,8 %, vajec o 5,6 %, chleba o 1,1 %, mouky o 1,8 %, rostlinných a ostatních tuků o 1,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,7 % a ceny služeb se nezměnily.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 1,6 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v květnu. Na zrychlení cenového růstu se podílely především ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny brambor byly vyšší o 91,8 % (v květnu o 63,2 %), ovoce o 9,7 % (v květnu o 6,7 %), jedlých olejů o 4,8 % (v květnu o 3,3 %), másla o 11,2 % (v květnu o 9,3 %), mléka o 8,4 % (v květnu o 4,0 %). V oddíle doprava zmírnil cenový pokles vlivem vývoje cen pohonných hmot, které byly v červnu meziročně nižší o 0,8 % (v květnu o 4,3 %).

Rozhodující vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen, který v červnu zesílil, měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Druhý největší vliv měly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšilo čisté nájemné o 1,8 %, vodné o 6,6 %, stočné o 7,1 %, ceny elektřiny o 3,3 %, tepla a teplé vody o 4,6 %. Naopak ceny zemního plynu byly meziročně nižší o 4,2 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny piva o 5,4 %, lihovin o 3,6 % a vína o 2,9 %. V oddíle zdraví vzrostly ceny léků a jejich doplatků o 4,8 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působil pokles cen v oddílech pošty a telekomunikace o 12,0 % a odívání a obuv o 1,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 % a ceny služeb o 0,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,7 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 2,3 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v květnu 1,6 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v dubnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 4,4 %). Naopak v Řecku a Lotyšsku došlo v květnu k meziročnímu poklesu cen o 0,3 %, resp. o 0,2 %. V Německu zrychlil růst cen v květnu na 1,6 % z 1,1 % v dubnu. Na Slovensku došlo v květnu k mírnému zrychlení cenového růstu na 1,8 % z 1,7 % v dubnu. Podle předběžných výpočtů vzrostl v červnu 2013 HICP v ČR meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 1,6 % (v květnu o 1,2 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červen 2013 je 1,6 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

-------------------------------------------------------------------------------------
1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné


Analýza ČSÚ: Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2013

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-13 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9. 8. 2013  • cisc070913.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz