Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2011

Meziroční inflace v lednu zpomalila

09.02.2011
Kód: r-7101-11
 
Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v lednu proti prosinci o 0,7 %, což byl nejnižší lednový meziměsíční růst cen od roku 2005. Toto zvýšení bylo způsobeno zejména růstem cen v oddíle bydlení, voda, energie, paliva. Meziročně zpomalil růst spotřebitelských cen v lednu na 1,7 % ze 2,3 % v prosinci.


* * *

Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,7 % ovlivnilo zejména zvýšení cen elektřiny o 4,8 %, zemního plynu o 1,7 %, tepla a teplé vody o 1,8 %, vodného o 6,1 % a stočného o 5,6 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 1,7 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 3,7 % a tržní o 0,9 %. V dopravě pokračoval růst cen pohonných hmot, který v lednu činil 2,0 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 dosáhla 33,47 Kč/l a byla nejvyšší ve své historii. Růst cen pokračoval i v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny olejů a tuků vzrostly o 3,5 %, ovoce o 2,5 %, mléka o 3,7 %, čokolády a čokoládových výrobků o 2,8 %, nečokoládových cukrovinek o 3,3 % a nealkoholických nápojů o 2,2 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny lihovin o 4,9 %. Ceny poštovních služeb vzrostly o 3,8 %. Vyšší byly i ceny dovolených s komplexními službami o 2,7 % a novin a časopisů o 1,1 %. V oddíle ostatní zboží a služby se zvýšily ceny sociální péče o 3,1 %.

Na snižování cenové úrovně působil pokles cen oděvů o 3,6 % a obuvi o 4,6 % v důsledku výprodejů. Z potravin se snížily ceny chleba o 2,7 %, běžného pečiva o 1,4 % a zeleniny o 1,7 %. O jedno až dvě procenta klesly především ceny chladniček a mrazniček, mobilních telefonů, televizních přijímačů, fotoaparátů a videokamer, hraček, sportovních potřeb.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb o 0,8 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 1,7 %, což je o 0,6 procentního bodu méně než v prosinci. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo ve většině oddílů spotřebního koše vlivem výrazného zvýšení cen u některých položek v lednu 2010. Růst cen alkoholických nápojů zmírnil na 2,4 % z 5,8 % v prosinci. Ceny a doplatky léčiv byly vyšší o 5,2 % (v prosinci o 10,5 %). V oddíle doprava zmírnil růst cen pohonných hmot na 11,1 % (ze 16,6 % v prosinci). Stravovací služby vzrostly o 1,6 % (v prosinci o 2,5 %). Z potravin zpomalil především výrazný prosincový růst cen zeleniny o 34,0 % na 12,7 % v lednu.

Největší vliv na zvýšení celkové úrovně spotřebitelských cen měly nadále (i přes zpomalení jejich růstu) ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v lednu i ceny bydlení. Vyšší než loni byly zejména ceny běžného pečiva o 10,6 %, mouky o 27,9 %, mléka o 10,8 %, másla o 15,1 %, jedlých olejů o 20,6 %, ovoce o 13,6 %, brambor o 58,2 %, kakaa o 18,2 %. V bydlení vzrostly ceny elektřiny o 4,8 %, zemního plynu o 9,2 %, tepla a teplé vody o 2,9 %, vodného a stočného shodně o 6,1 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 2,3 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 6,3 % a tržní o 0,6 %.

Nižší než loni byly ceny oděvů o 3,8 % a obuvi o 3,4 %. Ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost klesly o 3,0 %, ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 9,5 % a ceny mobilních telefonů o 12,5 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 % a ceny služeb o 1,2 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 102,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v lednu 1,6 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v prosinci.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v prosinci 2010 2,6 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v listopadu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 7,9 %) a Estonsku (o 5,4 %). V Německu zrychlil cenový růst na 1,9 % (z 1,6 % v listopadu). Podobně na Slovensku se zvýšil růst HICP na 1,3 % (z 1,0 % v listopadu). Podle předběžných výpočtů vzrostl v lednu 2011 HICP v ČR meziměsíčně o 0,8 %, meziročně zpomalil na 1,9 % z 2,3 % v prosinci. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za leden 2011 je 2,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťováni cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-11 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 9.3.2011  • cisc020911.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz